Deze vacature is vervuld.

Voorzitter Raad van Toezicht

St. Kinder Opvang Parkstad Academisch Kerkrade 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever, Stichting Kinderopvang Parkstad (KOP) is aanbieder van kinderopvang in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf, Brunssum en in 2019 ook in Heerlen. Er worden ruim 1.500 kinderen opgevangen in de kinderdagverblijven, BSO’s en peuterspeelzalen. De organisatie kent sinds 2012 een Raad van Toezicht-model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. Er werken in totaal circa 170 (vooral pedagogisch) medewerkers bij de organisatie.

De huidige Raad bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Het toezicht verloopt conform de Governance code Kinderopvang. Op basis hiervan is voor de huidige voorzitter de maximale zittingstermijn bereikt. De Raad komt gemiddeld 5 keer per jaar bij elkaar. De jaaragenda wordt mede vastgesteld op basis van de planning- en control cyclus. De Raad van Toezicht heeft ook overleg met het management en de ondernemingsraad alsmede met de oudercommissie. De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. De leden hebben affiniteit met datgene waar de organisatie voor staat en zijn alert op een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. De leden dienen te beschikken over analytisch werk- en denkvermogen op HBO-/WO-niveau, en hebben (bestuurlijke) ervaring met strategische en organisatorische vraagstukken. Binnen de Raad van Toezicht worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden.

Functie-informatie

Als potentiële kandidaat bent u een verbinder en generalist met een duidelijke visie op de dynamiek rond en de toekomst van de kinderopvang. U zorgt dat leden van de raad van toezicht zowel als team en individueel optimaal functioneren en bent in staat vanuit de governancecode een en ander verder te ontwikkelen en te optimaliseren. U bent een sterke, duidelijke, toegankelijke toezichthouder, die het belang van het geheel overziet en partijen weet te binden op het nieuwe perspectief. Waar nodig treedt u op als woordvoerder van de Raad van Toezicht. U ziet nadrukkelijk de meerwaarde van horizontale en verticale ketensamenwerking binnen het sociaal domein en combineert dit met inzicht in het politiek-ambtelijke samenspel. Naast sterke affiniteit met de doelstellingen van Kinder Opvang Parkstad, beschikt u over een brede deskundigheid en ruime ervaring als voorzitter van een toezichthoudend orgaan in professionele maatschappelijke organisaties, de publieke sector en/of het bedrijfsleven. Daardoor bent u een belangrijke ambassadeur van de stichting. U bent in staat in dialoog met de directeur-bestuurder de juiste balans te vinden tussen de toezichthoudende rol als Raad van Toezicht en de rol van de gemeente op basis van de subsidietoekenning en bijbehorende bestuursopdracht. U vervult nadrukkelijk de functie van sparringpartner vanuit de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder en voert als zodanig regelmatig plannings-, voortgang-, coaching- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder. Deelname aan relevante (regionale) bestuurlijke netwerken leveren voor u belangrijke input om deze rol verder in te vullen en om een onafhankelijk beeld te kunnen vormen van de instelling in zijn algemeenheid en van haar directeur-bestuurder in het bijzonder. Daarnaast beschikt u over het natuurlijk gezag om de samenwerking met en tussen de andere leden van de Raad van Toezicht optimaal te laten plaatsvinden en heeft/houdt zicht op de samenhang van de uitgezette koers.

Functie-eisen

Academisch werk/denk niveau en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties.

Ruime ervaring als voorzitter van een toezichthoudend orgaan in complexe maatschappelijke ondernemingen (bijvoorbeeld de zorgsector), de publieke sector en/of het bedrijfsleven.

Affiniteit, kennis en inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Vermogen om de missie van de organisatie KOP en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken.

Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren.

In staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen het belang van Kinder Opvang Parkstad vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen.

Beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van de directeur-bestuurder.

Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.

Een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.

Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Affiniteit met het werkgebied van Kinder Opvang Parkstad geldt als een pré. Bij voorkeur woonachtig in Parkstad.

Aanbod

Geboden wordt een uitdagende positie bij een moderne ondernemende organisatie met een brede maatschappelijke visie en opdracht. Hierbij is er sprake van een passende vergoeding.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Désireé Alzer, bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386
Een competentieanalyse en referentieonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht