Afbeelding1 LWV.jpg
Deze vacature is vervuld.

Voorzitter

Limburgse Werkgevers Vereniging Academisch ROERMOND 12 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever, de Limburgse Werkgevers Vereniging (hierna LWV), is professioneel belangenbehartiger van het Limburgse bedrijfsleven. De aandacht van de LWV gaat uit naar het bewerkstellingen van een gezond werkgeversklimaat met daarin zaken als voldoende vestigingsruimte voor bedrijven, een goede bereikbaarheid en voldoende en gekwalificeerde medewerkers. De LWV stimuleert innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving.
Daarbij staat het bij elkaar brengen van werkgevers (verbinden), het door werkgevers inzicht en kennis verschaffen (versterken) en het behartigen van belangen bij o.a. wet- en regelgeving (vertegenwoordigen) centraal. De LWV zorgt ervoor dat de stem van de Limburgse werkgevers te horen is in de Limburgse economie. Dit gebeurt zowel op kleine als op grote schaal en in samenwerking met kringbesturen. Elke regio, genaamd een kring: Kring Zuid-Limburg, Kring Midden-Limburg en Kring Noord-Limburg, heeft een eigen kringbestuur dat ervoor zorgt dat ondernemers elkaar ontmoeten en inspireren. Momenteel heeft de organisatie circa 1200 leden. In verband met het aftreden van de huidige voorzitter is op korte termijn de positie vacant van voorzitter

LWV

 • Belangenbehartiger van het Limburgse bedrijfsleven
 • Stimuleren innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving
 • Verbinden, versterken en vertegenwoordigen staan centraal
 • Regionale Kringsbesturen
 • Arbeidsmarkt & Onderwijs, Infrastructuur & Ruimte, Duurzaamheid & Innovatie en Kennis & Ondernemerschap
 • 1200 leden

Functie-informatie

De LWV biedt een platform waar ondernemers van elkaar en van anderen kunnen leren door o.a. de organisatie van bijeenkomsten, studieclubs, expertisecentra en projecten. Via belangenbehartiging draagt de LWV bij aan het verbeteren van de vestigingscondities en speelt landelijk, regionaal en lokaal een rol op het snijvlak van bedrijfsleven, onderwijs en politiek. De LWV heeft een dagelijks en algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het strategisch beleidsplan en het dagelijks bestuur zorgt voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het vastgestelde beleid. Voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid beschikt de vereniging over een professionele organisatie die bestaat uit de directeur, manager communicatie events, relatiemanagers, expertisemanagers, manager ondernemerschap en ondersteuning via het officemanagement.
Onder leiding van de huidige voorzitter en directeur heeft de vereniging de afgelopen jaren haar zichtbaarheid, het verenigingsgevoel en relevantie op de gekozen thema’s verder versterkt en het besturingsmodel doorontwikkeld.

De uitdaging

 • Boegbeeld, vertegenwoordiger en pleitbezorger
 • Initiëren en stimuleren van besluitvorming
 • Leiding geven aan vergaderingen
 • Representeren en vertegenwoordigen
 • Onderhouden van contacten met stakeholders zoals provincie, VNO-NCW, Triple helix en onderwijs
 • Zichtbaar en aanspreekbaar voor leden

Functie-eisen

De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en is de gevraagde en ongevraagde vertegenwoordiger en pleitbezorger van werkgevers in Limburg. De voorzitter is een charismatische persoonlijkheid die een natuurlijk gezag met zich meebrengt.
De voorzitter is ook een verbinder pur sang die deze kwaliteit in verschillende verbanden weet in te zetten (leden, tussen ondernemers, Limburg met Den Haag, de ondernemers met provinciale besturen). Hij/zij is samengevat de leider van de vereniging en het klankbord voor de directeur. Een verenigingsdier die begrijpt op welke wijze ledengevoel, ledenbinding en ledenbetrokkenheid ontwikkeld kan worden.
De strategie van de vereniging staat. De voorzitter moet deze koers omarmen en verder uitdragen. Naast de kernactiviteiten, belangenbehartiging voor ondernemers in Limburg en kennisdeling/ontmoeting, richt de vereniging zich op de thema’s Arbeidsmarkt Onderwijs, Infrastructuur Ruimte, Duurzaamheid Innovatie en Kennis Ondernemerschap. De voorzitter vervult hierin een belangrijke rol als het gaat om de verbinding tussen alle gremia die hieraan kunnen bijdragen.

Hij/zij is de verpersoonlijking van de strategie waarbij essentieel is dat deze keuzes richting inclusie en duurzaamheid met het daarbij behorend economisch verdienmodel gerealiseerd kunnen worden.
Samengevat heeft de voorzitter de volgende taken:
 Initiëren en stimuleren van besluitvorming;
 Boegbeeld, zowel binnen als buiten de vereniging;
 Leiding geven aan vergaderingen van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur;
 Representeren en vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten;
 Onderhouden van contacten met stakeholders zoals provincie, VNO-NCW, Triple helix en onderwijs;
 Zichtbaar en aanspreekbaar voor leden;
 Afstemming met de directeur.
Gezocht wordt naar een bevlogen bestuurder, een ondernemer met gevoel voor de wijze waarop ondernemerschap gekoppeld wordt aan maatschappelijke doelen. Een gezaghebbende persoonlijkheid, een bruggenbouwer die veel affiniteit heeft met de agenda van de vereniging.
De ideale kandidaat is een teamplayer, een strateeg met een ruim netwerk, aantoonbare belangstelling voor de verbinding met andere ondernemers, kan tactvol omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken en heeft bestuurlijke ervaring. Hij/zij is zich bewust van zijn maatschappelijke rol en positie en weet deze krachtig uit te dragen.

Het profiel

 • Bevlogen bestuurder

 • Ondernemerschap koppelen aan maatschappelijke doelen

 • Netwerker

 • Belangstelling voor de verbinding met andere ondernemers

Aanbod

Een interessante en uitdagende positie bij dé werkgeversorganisatie van Limburg die verantwoordelijkheid neemt in het vormen van de toekomstige wereld en die verder kijkt naar de problematiek van vandaag. Inschatting is dat het tijdsbeslag gemiddeld 1,5 dag per week bedraagt. De positie kent een passende (onkosten)vergoeding.

Geïnteresseerd?

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om vóór 15 februari a.s. op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

 

luc_theunissen.jpg

Luc Theunissen

Senior Consultant/Directeur
l.theunissen@equipe-bv.nl
+31(0)6 29 08 52 79

Désirée_27092021_001.jpg

Désirée Alzer

Senior Consultant
d.alzer@equipe-bv.nl
+31(0)6 128 29 386