Deze vacature is vervuld.

(Verander) Manager HR a.i.

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Academisch Sittard 40 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. In 2004 ontstaan door een fusie van een aantal Limburgse schoolbesturen. In totaal zijn er momenteel 30 schoollocaties, waar dagelijks aan ruim 26.000 leerlingen les wordt gegeven. Bij LVO zijn ongeveer 3000 collega’s dagelijks met hart en ziel aan het werk. Op de LVO-scholen ontdekt en ontwikkelt de leerling in een veilige omgeving zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit en de ambitie hebben om ervoor te zorgen dat elke leerling een geweldige onderwijstijd heeft op school. LVO bevindt zich momenteel in een verandertraject met als richting leerlingen optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs via maatwerkonderwijs, de inzet van (digitale) leermiddelen en het programma OpMaat.
Voor het realiseren van de ambities zijn voldoende en gekwalificeerde docenten nodig, die worden aangestuurd door een gekwalificeerde schoolleiding en adequaat ondersteund door de servicepunten in de clusters en het bestuursbureau. De servicepunten en het bestuursbureau hebben een breed en divers serviceaanbod op verschillende expertisegebieden, zoals algemene beleidsondersteuning, communicatie, finance en control, human resource management, juridische zaken, huisvesting en ICT. Het bestuursbureau, gevestigd in Sittard, is het servicebureau voor de gehele organisatie en ondersteunt en adviseert het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de directies.
Om de organisatie vanuit HR te begeleiden zoeken wij, namens onze opdrachtgever, een
(Verander)manager HR a.i.
- Leider met lef en visie -

Functie-informatie

Strategische HR aanpak en HR uitdagingen.
Een strategische HR aanpak is een vereiste, want alleen daarmee kan stichting LVO haar medewerkers op het gewenste professionele niveau brengen en houden.
Een strategische HR aanpak is ook nodig om nu en in de komende jaren de krimp, vergrijzing en ontgroening het hoofd te bieden én de samenstelling/kwaliteit van de teams zodanig te faciliteren dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd is.

Uw uitdaging
De belangrijkste opdracht voor de (Verander)manager HR a.i. is om het HR-beleid af te stemmen op de huidige en toekomstige organisatiebehoefte en de servicegedachte in het HR-team verder te vergroten. Een verdere beweging te laten maken naar een faciliterende en adviserende rol, ook naar de lokale directies en hun teams. Hij/zij gaat tevens meedenken over de herinrichting van de organisatie en fungeren als inhoudsdeskundige sparringpartner voor het (interim) College van Bestuur. Uiteraard dient de dagelijkse HR-operatie regulier door te lopen.
Tegelijkertijd zijn de huidige ondersteunende/adviserende afdelingen zélf ook in een proces van doorontwikkeling waardoor zij zich transformeren naar een vorm van een shared service concept.
De komende tijd is dé uitdaging om een actieve bijdrage te leveren aan de (door-)ontwikkeling van een passend en ondersteunend organisatiemodel.
Daarbij heeft de (Verander)manager HR a.i. de opdracht om alle aspecten rondom professioneel HR beleid verder uit te bouwen en te implementeren. Hiertoe hoort ook de verdere ontwikkeling van e-HRM.

De (Verander)manager HR a.i. geeft leiding aan de teamleider PSA, de beleidsadviseurs HR, de adviseurs HR in de clusters (functioneel) én de afdeling juridische zaken. De (Verander)manager HR a.i. onderhoudt relevante contacten zowel in- als extern.

Functie-eisen

Uw profiel
Voor deze functie beschikt u over een academisch werk- en denkniveau en heeft u ervaring opgedaan met een vergelijkbare veranderopdracht binnen een complexe omgeving. Ook heeft u integrale verantwoordelijkheid gedragen. Vanuit een toegankelijke persoonlijkheid bent u in staat om verbinding te maken en draagvlak te creëren. U begrijpt dat er soms een lange adem nodig is om zaken voor elkaar te krijgen en heeft deze dan ook. Anderzijds bent u in staat om lastige knopen door te hakken en anderen hierin mee te krijgen. U communiceert op een transparante en eenduidige wijze waarbij u tevens beschikt over een goede dosis organisatiesensitiviteit. Voorts onderscheidt u zich door adequaat stakeholdermanagement. U bent in staat om weerspraak te organiseren en weerstand te overwinnen. Uw humor en relativeringsvermogen helpen u hierbij.

Aanbod

Het aanbod
Een rol waarin uw bijdrage van cruciaal belang is voor het welslagen van de transitie die nodig is. Vanuit uw positie bent u in staat daadwerkelijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bieden van goed onderwijs. Kortom een omvangrijke veranderopdracht in een omgeving met een aanzienlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit deze positie kunt u daadwerkelijk het verschil gaan maken.
Inzet tussen de 32 – 40 uur per week. Duur van de opdracht: maximaal 12 maanden.
Uurtarief in overleg.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Désirée Alzer, bereikbaar via telefoonnummer 043 – 3299955 / 06 – 12 829 386 of Bas Thissen, bereikbaar via telefoonnummer 043 – 3299955 / 06 – 12 28 65 11.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht