Deze vacature is vervuld.

Teammanager Parkeren & Vergunningen a.i.

Gemeente Sittard-Geleen Academisch Sittard 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

De hoofdtaak van het team Parkeren en Vergunningen is gemeente brede vergunningverlening. Dienstverlening, efficiëntie en kwaliteitsverbetering staan centraal. Het team Vergunningen is verantwoordelijk voor het afhandelen van aanvragen voor vergunningen op het gebied van Wabo, APV en bijzondere wetten. Het team werkt momenteel aan de transitie naar de Omgevingswet. Er werken zo’n 35 medewerkers bij het team Vergunningen. Het team en de organisatie is in beweging naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid. Hier hoort bij dat er ruimte wordt gegeven aan het ondernemerschap van medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners worden gewaardeerd. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Zelfs als het even tegenzit. De opgaven waar de gemeente voor staat, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken.

Functie-informatie

U bent integraal verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het team, dus voor de bedrijfsvoering, de dienstverlening, het (strategisch) personeelsbeleid en de organisatieverandering in het team.
Tijdens de vervanging richt u zich -samen met de 2 coördinatoren- op de volgende speerpunten:
Direct, coachend en faciliterend leiding aan een groep medewerkers. U voert het goede gesprek, stimuleert ontwikkeling en groei van medewerkers en team als geheel.
Ook brengt u het team vooruit in de transitie naar de omgevingswet. U levert resultaat voor het inpassen van de omgevingswet in het team en de werkprocessen in relatie tot andere teams.
Daarnaast levert u in samenspraak met het team een visie op het team op de langere termijn. Daarbij betrekt u de formatie en bezetting van het team in relatie tot de opdrachten en taken van het team.

Functie-eisen

U beschikt over een HBO+/WO-niveau; in elk geval een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwkunde of bestuursrecht.
U kunt putten uit leidinggevende ervaring in een veranderende organisatie, bent politiek sensitief en weet een goed evenwicht te vinden binnen het krachtenveld van een gemeentelijke organisatie. U heeft kennis van en affiniteit met de omgevingswet. U toont leiderschap door mensen te verbinden: onderling en aan de opgaves waar de organisatie voor staat en bent in staat te focussen op mensen als op de processen. Daarbij stuurt u op cultuur, houding en gedrag en legt verantwoordelijkheden waar ze horen. U heeft inzicht en ervaring met gemeentelijke bedrijfsvoering processen.
Je streeft naar het behalen van een gezamenlijk eindresultaat en je stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en bent te typeren als: innovatief, resultaatgericht, coachend en verbindend.

Aanbod

Voor deze mooie veranderopdracht bieden wij een overeenkomst van circa 6 maanden aan gekoppeld aan de duur van de opdracht met een optie tot verlenging. Het uurtarief zal mede bepalend zijn voor de gunning en afhankelijk zijn van uw profiel en inzetbaarheid.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Désirée Alzer (Managing Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of 06-12829386.