Deze vacature is vervuld.

Senior Communicatieadviseur (0,8 - 1,0 fte)

Gemeente Eijsden-Margraten Academisch Margraten 36 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever, gemeente Eijsden-Margraten, is een unieke gemeente die zich uitstrekt over een vijftien kernen en twintig buurtschappen in het zuidelijkste puntje van Nederland. Er leven ruim 25.000 inwoners die samen zorgen voor een rijkdom aan tradities, cultuur, ondernemerschap én vernieuwing. Kenmerken zijn de Euregionale grensligging, het unieke Zuid-Limburgse heuvellandschap en de bekende Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
180 professionals werken elke dag met veel energie vanuit een viertal principes: resultaatgericht, veerkracht, wendbaarheid en vitaliteit, aan de ontwikkeling van de gemeente Eijsden-Margraten als aantrekkelijke woon-, werk-, en leefomgeving. Een duurzame relatie met burgers, partners en medewerkers vormt de basis voor het realiseren van deze opvatting. Vanuit de visie ‘Dichtbij het leven’ levert de gemeente Eijsden-Margraten een niet te onderschatten bijdrage aan tevreden inwoners, bestuurders en medewerkers.
De gemeente maakt momenteel een transitie door naar een organisatie waarin verantwoordelijkheden dieper in de organisatie komen te liggen en er vanuit opgaven, teamgericht gewerkt wordt. Dit opgavegerichte werken betekent onder meer dat er interdisciplinaire teams van experts worden geformeerd rondom een thema.

Het team Communicatie vervult een essentiële rol in het realiseren van de ambities van de gemeente. Daarnaast is het de smeerolie voor de interne organisatie om de ingezette transitie kracht bij te zetten. Vernieuwing en ‘anders durven doen’ zijn hierbij richtinggevend.

Gemeente Eijsden-Margraten

Organisatie

  • 'Dichtbij het leven'
  • 180 professionals
  • Vernieuwing

Functie 

  • Op strategisch niveau ontwikkelen communicatiebeleid
  • Sparringpartner directie en bestuur
  • Coördineren Team

Kandidaat

  • Senior gesprekspartner
  • Ontwikkelaar
  • Omgevingsbewust
Website Gemeente

Functie-informatie

Ontwikkelen, adviseren en coachen

Als Senior Communicatieadviseur ben je verantwoordelijk voor het door ontwikkelen van het strategisch communicatiebeleid. Hierbij hou je je bezig met vraagstukken als ‘Wie willen we zijn als gemeente?’ en ‘Welk verhaal willen we vertellen?’ en ‘Hoe vinden we (nog meer) de aansluiting bij de burger?’ Je maakt vanuit een centrale regiefunctie duidelijke keuzes, coördineert het team Communicatie (3 medewerkers) en de inhoud en stijl van de communicatie op organisatieniveau. Je ontwikkelt strategische communicatieplannen en verbindt kernboodschappen aan de juiste communicatiemiddelen en -kanalen. Verder ben je omgevingsgericht en ken je als geen ander het effect van communicatie. Verhalen voor en door Eijsden-Margraten zijn een rode draad in de communicatie.

Je geeft het gemeentebestuur en de directie gevraagd en ongevraagd advies over communicatievraagstukken. Met jouw coachvaardigheden help je om de communicatie van de hele organisatie naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast versterk je de verbinding tussen interne en externe communicatie. Perswoordvoering en crisiscommunicatie behoren ook tot jouw uitdagingen.

Evenementen vormen een belangrijke bijdrage aan de positionering van de gemeente. Vanuit jouw rol adviseer je op strategisch niveau over het te voeren evenementenbeleid.

Je neemt het initiatief om de communicatie te monitoren en te evalueren. De resultaten analyseer je en je vertaalt deze in verbeteradviezen naar de organisatie. Je blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en communicatietrends die mede de basis vormen van jouw (on)gevraagde advies aan het gemeentebestuur en de interne organisatie.

Van ‘buiten naar binnen’ denken vormt de leidraad in het centraal stellen van de burger. Van de communicatieafdeling wordt focus op het uitdragen van de positieve ontwikkelingen binnen de gemeente én een proactieve houding richting de burgers verwacht.

Functie-eisen

Als communicatieprofessional heb je minimaal 5 jaar ervaring in het werken met de diverse communicatiedisciplines, waarbij een communicatieopleiding op minimaal HBO niveau de basis vormt. Je bent in staat op strategisch niveau communicatiebeleid te ontwikkelen en weet mensen binnen en buiten de organisatie op een proactieve wijze dichter bij elkaar te brengen. Je bent sparringpartner op bestuursniveau en het boegbeeld als het gaat om het uitdragen van een positieve boodschap. Gevraagd en ongevraagd adviseren is voor jou dagelijkse kost. Verder kun je goed omgaan met druk, weerstand en belangentegenstellingen. Ontwikkelingen in de (netwerk)samenleving en vernieuwingen binnen het communicatie vak inspireren jou tot verdieping en actie. Je hebt een zesde zintuig voor het zien van kansen en risico’s en kunt gebruik maken van een actueel medianetwerk. Het inspringen in de operatie van elke dag vind je een plezierige bijkomstigheid. Kerncompetenties die belangrijk voor deze rol zijn: omgevingsbewust, nieuwsgierig, overtuigend, coachend, kritisch, samenwerken/netwerken, innovatief en vasthoudend.

Werken buiten kantoorwerktijden is onderdeel van deze functie. Beheersing van Engels, Duits en/of Frans is een pré in verband met projecten en samenwerkingsverbanden met partners van gemeente Eijsden-Margraten binnen de Euregio.

Aanbod

Vanuit jouw positie kun je communicatie binnen deze unieke landelijke gemeente naar een hoger plan tillen en een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de gestelde ambities. Hiermee het verschil maken. Daarnaast kun je bijdragen aan het succes van de transitie naar een resultaatgerichte, wendbare en veerkrachtige organisatie.
Met het programma “Happy at work” zorgt de gemeente er samen met jou voor dat je met plezier, bevlogenheid en overgave op een gezonde manier je werk kunt doen. Het Talent- en Loopbaancentrum, waarin de gemeente met diverse partijen samenwerkt om de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers te bevorderen biedt je ruime mogelijkheden om jouw kwaliteiten verder te ontwikkelen.
Vanzelfsprekend wordt er een aantrekkelijk en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket geboden dat is gebaseerd op de CAO gemeenten. Daarnaast ontvang je een aantal extra’s uit het lokaal arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een aantal extra vrije dagen, zoals carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag 5 mei. Ook krijg je alle ruimte om jouw werkdag naar eigen inzicht in te delen.
Inschaling heeft plaatsgevonden volgens CAO Gemeenten schaal 11 (maximaal € 5.169,-- bruto per maand op basis van een fulltime inzet / 36 uur per week.)

Milo-2019.jpg

Geïnteresseerd?

Durf jij de kans te grijpen om gemeente Eijsden-Margraten in positie te brengen en de communicatie te helpen vernieuwen en professionaliseren? Maak dan je belangstelling kenbaar per videoboodschap van max 3 minuten. De videoboodschap met jouw pitch moet je als MP4 bestand via WeTransfer sturen naar m.gordijn@equipe-bv.nl. Stuur de video onder vermelding van ‘vacature Senior Communicatieadviseur’. Graag ontvangen wij tevens een op maat gesneden CV en motivatiebrief via de blauwe button aan het einde van deze pagina: 

Voor meer informatie over deze positie kun je contact opnemen met:

Milo Gordijn

Recruitment Consultant:
m.gordijn@equipe-bv.nl
+31(0)6 82 25 38 32

Ook kun je contact opnemen met Désireé Alzer, Consultant, bereikbaar op +31 (0)6 12 82 93 86

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Het overleggen van een positieve VOG (Verklaring omtrent gedrag) maakt onderdeel uit van de procedure en is een voorwaarde voor aanstelling.