Senior Adviseur Financiën Sociaal Domein

Gemeente Maastricht Maastricht 36 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

In Maastricht werken 1700 collega’s, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in de omgeving. Creativiteit én ondernemerschap wordt gestimuleerd. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen. Om op financieel gebied een waardevolle bijdrage te kunnen leveren, zijn wij namens de gemeente Maastricht op zoek naar een;

Senior Adviseur Financiën Sociaal Domein
- Data georiënteerde financial met veel expertise op het gebied van het sociaal domein -

Functie-informatie

Als senior financieel adviseur vertaal je financiële vraagstukken naar een helder en uitvoerend beleid. Je zorgt voor grip door ‘planning en control’ (P&C) en begeleidt de organisatie bij het sturen op effect van beleid en uitvoering. Je staat opgesteld als financieel deskundige binnen het sociaal domein en maakt deel uit van het managementteam. Je bent een stevige gesprekspartner en vraagbaak voor wat betreft de hoofdthema’s binnen het sociaal domein. Jij weet als geen ander de verbinding te maken tussen de verkregen data enerzijds en de behoefte uit de gemeente anderzijds. Als senior adviseur financiën ontleed je vraagstukken en vervul je een verbindende rol binnen de verschillende disciplines in het sociaal domein. Samen met jouw collega’s van inkoop weet je de juiste gesprekken/onderhandelingen te voeren met zorgaanbieders en zorg je voor heldere analyses om zo de beste keuzes te maken. Het realiseren van begroting, jaarplannen en jaarrekening behoort eveneens tot jouw takenpakket. Tevens adviseer je het management, directie en jouw collega’s bij het opstellen van college- en raadsnota’s, bij omvangrijke ontwikkelingen en initiatieven voor wat betreft governance, fiscale en bedrijfseconomische aspecten, risicomanagement, financieringsstructuren, politiek-bestuurlijke besluitvorming en personeelskosten. Verder stimuleer en initieer je de ontwikkeling van kennis binnen de eigen organisatie, beoordeel en monitor je business plannen, begrotingen en jaarstukken van externe organisaties die gesubsidieerd worden door de gemeente. De gemeente Maastricht is in zijn geheel in beweging en daar maakt het sociaal domein een belangrijk onderdeel van uit. De behoefte om in control te komen door onder andere meer oog te hebben voor veranderingen en trends vanuit de markt ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot het sociaal domein is groter dan ooit en daar ga jij een cruciale rol in spelen. Kortom een complexe, veelomvattende opgave, waar jij een belangrijke positie inneemt om deze uitdaging aan te gaan.

Functie-eisen

Je beschikt over WO werk- en denkniveau met een specialisatie op financieel of bedrijfseconomisch gebied. Financiële kennis en ervaring met betrekking het sociaal domein is een vereiste. Wanneer je deze ervaringen hebt opgedaan binnen rijks-, provinciale of gemeentelijke overheid, dan spreekt dat extra tot de verbeelding. Voor jouw directe omgeving ben je een motivator en stimulator, die gericht is op het ontwikkelen van een team en het behalen van resultaten. Het is van belang dat je vanuit eerdere rollen weet wat het is om deskundige adviezen af te geven in een politiek bestuurlijke omgeving waarbij diverse belangen een rol spelen. Met jouw uitstekende visie op financiële data en kengetallen weet je naadloos de vertaling te maken naar de praktijk. Het bepalen van een heldere koers, juist in een erg dynamische omgeving is belangrijk. Dit doe je door duidelijk en daadkrachtig te communiceren om zo rust en overzicht in het team te krijgen. Verbinding maak je vanuit de inhoud maar zeker ook vanuit de relatie en je weet zowel intern als extern tussen de verschillende belanghebbenden te bewegen. Je bent een ervaren sparringpartner voor het management op het gebied van kosten en uitgaven. Je stuurt op effect van beleid en uitvoering, durft beslissingen te nemen en staat voor je zaak. Een team helpen om een verandering tot een succes te maken, denken in mogelijkheden en oplossingen zijn vaardigheden die je uitstekend beheerst.

Aanbod

Bij de gemeente Maastricht vind je een interessante en dynamische werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Het salaris (o.b.v. 1fte.) wordt ingepast in schaal 13 afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO- gemeenten.

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Inlichtingen bij

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij jou graag uit om via de site, www.equipe-bv.nl op deze vacature te reageren. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Luc Theunissen (Directeur-Sr. Consultant), bereikbaar via telefoonnummer 043 – 3299955 / 06 – 29 085 279 of Désireé Alzer (Sr. Consultant), bereikbaar via telefoonnummer 043 – 3299955 / 06 – 12 82 93 86.