Deze vacature is vervuld.

Projectmanager Vastgoed

MeanderGroep HBO Landgraaf 40 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever
MeanderGroep is één van de grootste zorgverlenende organisaties in Limburg en met ongeveer 5.500 medewerkers ook meteen één van de grootste werkgevers in deze provincie. De activiteiten van MeanderGroep zijn gefocust op de regio Parkstad Limburg. MeanderGroep kenmerkt zich door een hoge gedrevenheid, ambitie en innovatiekracht met als doel de beste zorg voor haar cliënten te verlenen. Daarbij hecht men een groot belang aan haar maatschappelijke rol en zet men stevig in op initiatieven rondom Social Return. MeanderGroep heeft in 2017 de prijs van Beste werkgever van Limburg ontvangen als beloning voor haar vooruitstrevende rol op het gebied van werkgeverschap. De organisatie heeft een jaaromzet van circa €180 miljoen. Aan het roer van de organisatie staat een 2-hoofdige Raad van Bestuur. Naast een staf is de organisatie opgedeeld in 5 clusters waarvan 4 clusters zijn gericht zijn op het verrichten van zorg, onderverdeeld naar Verpleeghuizen, Wijkzorg Centra, V&V Thuiszorg, Bijzondere Dienstverlening/WMO. Naast de 4 zorgclusters is er een cluster Bedrijfsvoering met daarin alle primair proces ondersteunende activiteiten. Ieder cluster heeft een eigen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de gehele operatie en bedrijfsvoering van dat cluster. Onderdeel van het cluster Bedrijfsvoering is de afdeling Meander Wonen. De afdeling Meander Wonen faciliteert de organisatie op het gebied van het beheer en onderhoud van het vastgoed. Dit wordt gehuurd of is in eigendom.

De afdeling
MeanderWonen wil de komende periode haar visie op regie en ketensamenwerking uitwerken. Hiertoe zal zij intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties aangaan met keten- en servicepartners, met als doel om innovatiever en efficiënter te werken én maximaal resultaat te behalen voor haar bewoners en de zorgclusters. Op de afdeling werken circa 20 medewerkers.

Binnen de afdeling is de vacature ontstaan voor een

Projectmanager Vastgoed (36 uur)
Bouwkundige, communicatief, organisator, cijfermatig

Functie-informatie

Doel van de functie
U geeft - binnen de vastgestelde kaders - uitvoering aan bouwprojecten en/of deeltrajecten voor het project-, onderhouds- en contractmanagement en procedure begeleiding voor het vastgoed van de organisatie.

Taken
U doet de voorbereiding van (nieuw)bouw-, renovatie, realiseringen, onderhouds- en KPI&SLA/contract projecten. Hierbij doet u tevens het engineeren en bestek of werkomschrijving maken. U draagt zorg voor de planning van de door de manager toegewezen bouwprojecten. U stelt het programma van eisen op en een kostenraming in overleg met diverse belanghebbenden. Ook maak u de projectplannen en stemt deze af met de stuurgroep en/of manager. U maakt tevens afspraken met architecten, gemeente, brandweer, adviseurs en het verzorgen van de aanvraag van (bouw)vergunningen. U bent directievoerder bij projecten, heeft toezicht op de uit te voeren vastgoedprojecten en u bent verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking en realisatie. U geeft hierbij functioneel leiding aan de Regiocoördinatoren. U geeft leiding aan toegewezen projecten zoals verbouwingen of (onderdelen van) grote (nieuw)bouw-, onderhouds-, en contractprojecten. Tevens stuurt u multidisciplinaire projectteams van interne/externe contacten aan. U voert overleg en het fungeert als aanspreekpunt voor diverse bij projecten betrokken interne/externe partijen over de organisatie, uitvoering, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en met de overheidsinstanties gemeenten en brandweer over vergunningen, wettelijke en veiligheidsvoorschriften. U betrekt, informeert en ondersteunt andere disciplines bij trajecten. U levert rapportages aan de stuurgroep en aan (eind)verantwoordelijken om inzicht te geven in de planning, knelpunten en voortgang van bouwprojecten en om de bewaking van het budget te waarborgen. U fiatteert facturen. U adviseert directeuren en/of managers met betrekking tot bouwprojecten binnen de vastgestelde kaders van MeanderGroep en het maken van keuzes op basis van de door de organisatie gewenste functionaliteit. U adviseert tevens de interne organisatie inzake ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving en trends op het gebied van vastgoedprojecten. U adviseert eveneens (toekomstige) interne gebruikers met betrekking tot huisvesting en inrichting. U geeft toelichting op of uitleg over de door de Meander Wonen gemaakte keuzes op basis van de door de organisatie gewenste functionaliteit. U beoordeelt en evalueert periodiek de leveranciersprestaties binnen de gestelde kaders en voorwaarden. Ook adviseert u ten aanzien van make-or-buy beslissingen. U geeft voorts advies aan betrokkenen binnen de organisatie inzake lopende en/of startende aanbestedingsprojecten.

Functie-eisen

Voor deze functie bent u in het bezit van een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, zoals bouwkunde of bouwtechnische bedrijfskunde. U heeft kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving. U bent organisatorisch sterk en kunt zelfstandig deze complexe rol uitvoeren. U beschikt over tact, onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht. U bent communicatief zeer sterk in woord als schrift. U bent tevens financieel-bedrijfskundig goed onderlegd. U bent een netwerker die diverse partijen aangesloten houdt en hierdoor de projectresultaten continu nastreeft. U bent stressbestendig en kunt de helikopterview bewaren. U bent tevens een doorzetter en u beschikt over een representatief voorkomen.

Aanbod

Meander's sterke punten zijn haar doorgroei- en loopbaanmogelijkheden en de ruimte voor eigen regie. Geboden wordt een uitdagende functie waarbij veel ruimte bestaat voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Salariëring is conform cao vvt. Daarbij betreft het een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Andy Rossel (Consultant) op 06-20490247 of met Bas Thissen (Directeur) op 06-12286511. U kunt ook contact opnemen met ons kantoor te Maastricht op 043-3299955.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht