Reageren op deze vacature

direct solliciteren
vacature overzicht

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Gemeente Bladel Academisch Bladel 40 uur U kunt solliciteren

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever, gemeente Bladel bestaande uit de dorpen Bladel, Hapert, Netersel, Hoogeloon en Casteren, is een unieke gemeente in de Brabantse Kempen. Bladel ligt erg mooi waar de uitgestrekte bos- en heidegebieden en het weidse landschap van de Brabantse Kempen zich afwisselen met de pittoreske dorpen.
De Gemeente Bladel werkt op een aantal gebieden nauw samen met de Kempen gemeenten. Kenmerkend daarbij is ook de grensligging. Er leven ruim 20.000 inwoners die samen zorgen voor een rijkdom aan tradities, cultuur, ondernemerschap én vernieuwing. De gemeente Bladel heeft veel voorzieningen, er is een actief verenigingsleven en een modern bedrijventerrein. Kortom; het is hier goed wonen, werken en recreëren.
Dagelijks werken er zo’n 90 professionals met veel energie en bezieling aan de ontwikkeling van de gemeente Bladel als aantrekkelijke woon-, werk-, en leefomgeving. Een duurzame relatie met burgers, partners en medewerkers vormt de basis voor het realiseren van de gestelde doelen. De gemeente Bladel is een kleine en financieel gezonde gemeente. Dit betekent veel kansen en volop mogelijkheden voor ontwikkeling. De lijnen zijn kort en nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. De afdeling Ontwikkeling is een jonge afdeling waar mensen echt een kans krijgen zich te laten zien en te ontwikkelen. De gemeente Bladel heeft een opgave voor woningbouw, en ontwikkelt ook steeds meer gebiedsgericht in samenhang met de omgeving. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling bij de Egyptische Poort met ruimte voor sport, natuur en wonen en de omgevingsvisie voor het dorp Hapert, waar economie, wonen en leefbaarheid belangrijke factoren zijn.

Functie-informatie

De positie Projectleider Gebiedsontwikkeling is nieuw in de organisatie. Een zelfstandige positie met veel ruimte voor eigen initiatief. U gaat deel uitmaken van het team Ontwikkeling dat gezamenlijk teamresultaten behaalt. Daarin beweegt u zich vrij tussen alle domeinen op de afdeling en bent bezig met verschillende projecten tegelijkertijd. Als projectleider heeft u hierin een centrale, aanjagende en coördinerende rol.
Na een verkennende initiatieffase bent u aan zet om de ontwikkeling daadwerkelijk vorm te geven. Dit doet u met een projectteam, dat bestaat uit verschillende disciplines, en samen met veel externe partijen zoals ontwikkelaars, adviesbureaus, omwonenden en het waterschap. U bent verantwoordelijk voor de gehele aansturing van het project en schakelt actief met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers om uw koers te bepalen en resultaten te halen.
U adviseert de opdrachtgever in de diverse fasen van de ontwikkeling van het project. Hebt intensief contact met alle in- en externe stakeholders in het project en bent mede verantwoordelijk voor een goede omgevingsdialoog. U bent tevens verantwoordelijk voor een goede en actuele projectadministratie, waarbij er oog is voor planning. proces en resultaat. Hierbij borgt u de kwaliteit door o.a. voortgangsrapportages (aan MT, College en/of Raad) op te leveren, het project met het team te evalueren en het eindresultaat te toetsen op de vooraf gestelde doelen.
De afdeling bestaat uit 45 medewerkers met uitgebreide expertise op de gebieden Welzijn, Ruimte, Openbare werken, Economische zaken en Onderwijs. Grote projecten worden in een vroeg stadium integraal vanuit alle deelgebieden belicht, onderzocht en meegenomen in het ontwerp van het project.

Functie-eisen

Voor deze positie beschikt u over een WO werk- en denkniveau op het gebied van bijvoorbeeld stedenbouw, planologie, of gebiedsontwikkeling. U heeft visie en bent een strategisch denker. U beschikt over een creatieve en ondernemende geest en bent u een ster in het zoeken naar oplossingen. Dit kan blijken uit werkervaring maar zeker ook uit activiteiten naast uw werk. U kunt goed samenwerken en bent een echte teamspeler, betrokken en resultaat gericht. U heeft ideeën die u graag tot uitvoer brengt en weet anderen te enthousiasmeren van uit het motto “alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Bij voorkeur heeft u een stevige ervaring.
Uw communicatieve vaardigheden zijn zowel mondeling als schriftelijk goed te noemen en u beschikt over een goede politieke antenne. Verder bent u te typeren als ondernemend, autonoom, iemand met een open mind, een regisseur, iemand die draagvlak creëert, toegankelijk, authentiek en integer is.

Aanbod

Vanuit uw positie kunt u het verschil maken. In een kleine gemeente met veel mogelijkheden en ontwikkelkansen zowel op functie als persoonlijk vlak.
Vanzelfsprekend wordt u een aantrekkelijk en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket geboden dat gebaseerd is op de CAO-gemeenten met daarnaast een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaarden pakket zoals flexibele werktijden en een individueel keuzebudget van 17,05%.
Inschaling zal plaats vinden op basis van studie en/of werkachtergrond en -ervaring in schaal 9 t/m schaal 11 (maximaal € 5.169,-- bruto per maand). Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week, maar minder is bespreekbaar.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Joyce Coensen, Senior Consultant, bereikbaar op 06-27001356 of Marijke Pfennings Senior Consultant, bereikbaar via 06-52773262.