42234.jpg

Reageren op deze vacature

direct solliciteren
vacature overzicht

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Gemeente Eijsden-Margraten Academisch Margraten 36 uur U kunt solliciteren

Opdrachtgever

180 professionals werken elke dag met veel energie vanuit een viertal principes: resultaatgericht, veerkracht, wendbaarheid en vitaliteit, aan de ontwikkeling van de gemeente Eijsden-Margraten als aantrekkelijke woon-, werk-, en leefomgeving. Een duurzame relatie met burgers, partners en medewerkers vormt de basis voor het realiseren van deze opvatting. Vanuit de visie ‘Dichtbij het leven’ levert de gemeente Eijsden-Margraten een niet te onderschatten bijdrage aan tevreden inwoners, bestuurders en medewerkers.
De organisatie maakt momenteel een transitie door naar een organisatie waarin verantwoordelijkheden dieper in de organisatie komen te liggen en er vanuit opgaven gewerkt wordt aan meer teamgericht werken. Dit opgavegerichte werken betekent dat er een interdisciplinair team van experts wordt geformeerd.
Momenteel zijn er een viertal prioritaire thema’s: Landbouw-landschap-plattelandseconomie, Lifestyle, Duurzaamheid en Wonen. De basis voor de opgaven in het prioritaire thema Wonen de vormt de vastgestelde woonvisie voor Eijsden-Margraten alsmede de ontwikkelingen in de lokale woonbehoeften. Voor het thema Wonen is een zelf organiserend team in opbouw dat binnen de kaders van het bestuur samen de woonopgaven vorm en inhoud geeft.

Om deze uitdaging vorm te gaan geven zoeken wij namens onze opdrachtgever een Projectleider Gebiedsontwikkeling.

Functie-informatie

Als projectleider gebiedsontwikkeling gaat u deel uitmaken van het team Wonen waarmee u samen met de andere teamleden bijdraagt aan het gezamenlijke teamresultaat. Dit team wordt multidisciplinair van aard. U bent breed inzetbaar als het gaat om gebiedsontwikkelingen en het eerste aanspreekpunt voor initiatieven van burgers, marktpartijen en/of regisseurs van bouwplannen/gebiedsontwikkelingen.
U draagt zorg voor de realisatie van projecten en overeenkomsten met ontwikkelaars en woningcorporaties en voert onderhandelingen met initiatiefnemers. Ook stelt u een projectplan op en voert deze samen met de leden van het projectteam uit. Stedenbouwkundige tekeningen, verkavelingstekeningen, participatietrajecten, grondtransacties, grondexploitaties en het interne besluitvormingsproces zijn resultaten die onderdeel uitmaken van het proces en die onder uw verantwoordelijkheid vallen. Als projectleider heeft u een centrale, aanjagende en coördinerende rol bij meerdere projecten.
U acteert op een open, pro-actieve en participatieve wijze richting uw directe omgeving, inwoners, ontwikkelende partijen, collega’s en het bestuur. Vanuit uw rol binnen de diverse projecten geeft u leiding aan het projectteam en draagt u zorg voor een goede communicatie en afstemming met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever.
Met uw collegiale houding weet u het projectteam en de opdrachtgevers te enthousiasmeren om zo samen tot een mooi eindresultaat te komen. Datzelfde enthousiasme zet u in om een bijdrage te leveren aan de organisatie.

Functie-eisen

Voor deze positie beschikt u over een HBO/WO werk- en denkniveau op het gebied van stedenbouw, planologie, ruimtelijke ordenings- of omgevingsrecht of gebiedsontwikkeling. Verder kunt u terug kijken op minimaal 5 jaar ervaring als projectleider binnen de gebiedsontwikkeling en/of woningbouw. Het gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen is u gegeven. U ben een verbinder pur sang die gericht is op samenwerking met aandacht voor mensen. Iemand die resultaatgericht en graag samen met anderen tot het meest optimale resultaat komt. Een benaderbare gesprekspartner die goed kan schakelen zowel naar bestuur, de ambtelijke organisatie en de externe omgeving. Uw mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn prima ontwikkeld. Verder bent u te typeren als authentiek, integer, verbindend, zichtbaar en toegankelijk.

Aanbod

Vanuit uw positie kunt u een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities op het gebied van Wonen voor deze unieke landelijke gemeente. Daarnaast kunt bijdragen aan het succes van de transitie naar een resultaatgerichte, wendbare en veerkrachtige organisatie.
Met het programma “Happy at work” zorgt de gemeente er samen met u voor dat u met plezier, bevlogenheid en overgave op een gezonde manier uw werk kunt doen. Het Talent- en Loopbaancentrum, waarin de gemeente met diverse partijen samenwerkt om de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers te bevorderen biedt u ruime mogelijkheden om uw kwaliteiten verder te ontwikkelen.
Vanzelfsprekend wordt er een aantrekkelijk en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket geboden dat is gebaseerd op de Cao-gemeenten. Daarnaast ontvangt u een aantal extra’s uit het lokaal arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een aantal extra vrije dagen, zoals carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag 5 mei. Ook krijgt u alle ruimte om uw werkdag naar eigen inzicht in te delen.
Inschaling heeft plaatsgevonden volgens CAR UWO schaal 11a (maximaal € 5.519,-- bruto per maand). Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Désireé Alzer, bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386.
Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.