Operationeel Manager Onderzoeken & Ondermijning

Openbaar Ministerie Academisch Maastricht 36 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Het Openbaar Ministerie (OM) is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie.
Het parket Limburg draagt bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Samen met de netwerkpartners zorgt het parket Limburg dat criminaliteit wordt voorkomen èn aangepakt.
Het werk krijgt maatschappelijke betekenis als interventies zichtbaar, merkbaar en
herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Vanwege de unieke ligging van het parket Limburg in de Euregio is grensoverschrijdende opsporing en samenwerking met politie en justitie aan de andere kant van de grens aan de orde van de dag. Het Parket houdt zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Bij het Parket Limburg werken 260 medewerkers die per jaar 10.000 zaken behandelen.

Functie-informatie

Als Operationeel Manager geeft u leiding aan de commissiesecretarissen van de afdelingen Onderzoeken en Ondermijning Afpakken, bestaande uit 70 gepassioneerde en vooral inhoudelijk georiënteerde professionals en rapporteert u rechtstreeks aan de teamleider van deze afdelingen. De afdelingen bestaan uit officieren van justitie en commissiesecretarissen.
De teamleider houdt zich bezig met de vertaling van afdelingsoverstijgende onderwerpen richting het MT en overige afdelingen binnen de organisatie. Als Operationeel Manager bent u vooral gericht op onderwerpen die betrekking hebben op de interne organisatie van de afdelingen Onderzoeken en Ondermijning.

Het team Onderzoeken houdt zich bezig met high impact crime zoals overvallen,
woninginbraken en levensdelicten. De afdeling Ondermijning Afpakken houdt zich bezig met zaken waarbij de boven- en onderwereld in elkaar verweven zijn. De teams werken gebiedsgebonden en zijn verantwoordelijk voor de sturing op strafrechtelijke onderzoeken binnen die gebieden. De onderzoeken leiden doorgaans tot meervoudige strafzittingen.

Als Operationeel Manager van de afdelingen onderzoeken en ondermijning afpakken levert u met uw team een belangrijke bijdrage aan een veilige samenleving. U geeft samen met de andere leidinggevenden binnen het parket vorm aan optimaal samenwerkende teams. Gestelde doelstellingen worden gezamenlijk op een adequate manier en op een kwalitatief hoogstaand niveau gerealiseerd. U bent als Manager dan ook in staat om binnen uw team randvoorwaarden te creëren om mensen te stimuleren, uit te dagen en optimaal te laten samenwerken.

Daarnaast gaat u aan de slag met het optimaliseren en borgen van (administratieve) processen en werkplanningen. Tevens stimuleert u professionals hun individuele expertise in te zetten ten gunste van het groepsproces. Door uw mensgerichte managementstijl levert u een belangrijke bijdrage aan de medewerkerstevredenheid en nodigt u zelfstandig werkende professionals uit tot samenwerking en daar waar nodig te acteren als team. Tevens heeft u een proactieve rol op het gebied van verdere ‘finetuning’ van processen, procedures en rapportages. Naast deze interne focus bent u tevens gericht op de samenwerking met ketenpartners zoals politie, de Rechtbank, bureau Halt, Reclassering en Slachtofferhulp.

Functie-eisen

U beschikt over een relevante afgeronde juridische WO-opleiding. Bij voorkeur heeft u kennis van en gewerkt met het strafrecht. Tevens heeft u minimaal een aantal jaren management ervaring op middle management niveau.

U heeft affiniteit met het werkveld en bent gedreven de teamdoelstellingen samen te behalen. Daarnaast bent u op de hoogte van de werkwijze binnen het Openbaar Ministerie, de ketenpartners waarmee wordt samengewerkt en het maatschappelijk krachtenveld waarin uw afdeling opereert. Bovendien weet u zaken die in uw werkomgeving spelen te vertalen naar uw afdeling. Verder bent u bekend met bestuurlijke en politieke aangelegenheden en beschikt u over een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit.

Vanuit uw rol als leidinggevende kunt u op een natuurlijke manier mensen meenemen in veranderingen en hen over hun eigen grenzen heen laten kijken waarbij veiligheid en een professionele attitude als basis dienen voor samenwerking. U bent als leidinggevende in staat te faciliteren waar nodig en los te laten waar het kan. Daarbij bent u in staat om zowel groepsgericht als individueel leiding te geven. Tevens kunt u uitstekend op de verschillende niveaus binnen de organisatie acteren. U houdt de planning- en control cyclus goed in het oog en u bent hierop aanspreekbaar.

Eigenschappen die op u van toepassing zijn o.a.: flexibel, dienstverlenend, teamgericht, proactief, communicatief sterk, stressbestendig, innovatief en resultaat- en kwaliteitsgericht.

Aanbod

De mogelijkheid om bij één van de meest dynamische en unieke werkgevers in de regio te werken. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en maximaal gewaardeerd op €5.039,00 bruto per maand op basis van 36 uur per week (schaal 11 CAO Rijk). Het genoemde salaris is exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering welke je ook zou kunnen inzetten als individueel keuzebudget voor diverse doeleinden.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen (Directeur Equipe) bereikbaar op telefoonnummer 0031(0)29085279 of met Milo Gordijn (Consultant) bereikbaar op telefoonnummer 0031(0)682253832 of met Marijke Pfennings (Senior Consultant) bereikbaar op telefoonnummer 0031(0)652773262.