Deze vacature is vervuld.

Onderwijsmanager Expertisecentrum Taal

Vista College HBO Heerlen 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

ROC Leeuwenborgh en ROC Arcus College zullen op korte termijn onder de nieuwe naam Vista College een krachtig regionaal ROC vormen met onderwijsmogelijkheden op diverse locaties in Zuid-Limburg. Het onderwijsaanbod omvat een breed spectrum van opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Met meer dan 15.000 deelnemers is het Vista College een belangrijke partner voor bedrijven en instellingen als het gaat om het voorzien van geschoolde medewerkers. Het mbo is sterk in beweging en het Vista College biedt een veelheid aan mogelijkheden om, in samenwerking met partners in de opleidingsketen en het bedrijfsleven, dit opleidingsaanbod nog optimaler vorm te geven. Hierbij staan kwaliteit van onderwijs, vernieuwing en samenwerking voorop. Vernieuwen en toch jezelf blijven in het onderwijs, dat is de visie.
Het voormalig Arcus College telt 14 onderwijsteams. Elk onderwijsteam wordt aangestuurd door een Onderwijsmanager. De werkzaamheden van de Onderwijsmanager worden hoofdzakelijk verricht binnen een onderwijsteam. Daarnaast vormen de onderwijsmanagers ook een team.
De komende periode staat enerzijds in het teken van een transitie waarbij Vista de kwaliteit van het onderwijs verder wil optimaliseren en anderzijds in het teken van de fusie met Arcus-Leeuwenborgh om samen één organisatie te vormen waar kwaliteit van onderwijs aansluit bij de behoefte in de markt.
Belangrijke begrippen hierbij zijn: teams in de lead, professionalisering en integraal leiderschap. Leidend zijn hierin 3 kernwaarden: bevlogenheid, verbinding en eigenaarschap.
Het is voor iedereen van belang om mee te kunnen draaien in de maatschappij. Soms is dat niet makkelijk. In Nederland zijn 2,5 miljoen laaggeletterden en taal is overal. De impact van de taaltrajecten, die Vista aanbiedt aan diverse doelgroepen, blijkt te werken. De resultaten zijn er. De slagingskans is groot, er is een afname van VSV (vroegtijdig schoolverlaten) en een stijgende tevredenheid van de deelnemers. Maar het allerbelangrijkste: de deelnemers kunnen weer deel nemen aan de samenleving. Daarom is het Expertise Centrum Taal een afdeling die er toe doet! Het team Expertise Centrum Taal is enorm gepassioneerd en heeft een grote affiniteit met de diverse doelgroepen en kent door de jaarlange ervaring de doelgroep en de ‘problematieken’ van A tot Z. Geen vraag is te gek. Het team denkt mee, is flexibel en vernieuwend in het bedenken van oplossingen en het aanbieden van maatwerktrajecten. Een team dat graag als sparringspartner en ontzorger optreedt.

Functie-informatie

Door interne doorstroom zijn wij namens onze opdrachtgever op zoek naar een
Onderwijsmanager Expertisecentrum Taal locatie Heerlen
- coachend leider, relatiebouwer, ondernemend -

Uw uitdaging
Als integraal verantwoordelijke manager is uw belangrijkste opdracht, om samen met een collega-onderwijsmanager, uw team op een dusdanige wijze te faciliteren en te coachen dat medewerkers in staat zijn om de lead te nemen in de gewenste vernieuwing (vraaggericht onderwijs en eigenaarschap). Daarnaast bent u de verbindende schakel naar externe partijen teneinde te zorgen dat het curriculum van uw afdeling optimaal afgestemd is en blijft op behoefte in de markt. Hierbij richt u zich onder meer op het ontwikkelen en onderhouden van contacten met gemeentes en het bedrijfsleven in de regio, bent u verantwoordelijk voor binnenhalen en afsluiten van contracten, het begeleiden van aanbestedingen en vervult u een actieve rol op het gebied van mogelijk nieuw te ontwikkelen product-markt-combinaties.
Ook bent u verantwoordelijk voor het verstevigen van de samenwerking met de collega’s van en tussen de verschillende onderwijsdisciplines binnen de nieuwe (fusie)organisatie teneinde het Taalexpertisecentrum verder op de kaart te zetten.

Resultaatgebieden
Onderwijs; u draagt de missie en visie uit, voert deze uit en vertaalt de visie naar uw eigen team. U volgt en interpreteert relevante in- en externe ontwikkelingen en stimuleert en initieert onderwijsinnovatie.
Leidinggevende van onderwijsteam, HR en professionalisering; u geeft richting, borgt ontwikkeling en organiseert en stimuleert uw team tot overstijgende samenwerking. Ook bevordert en borgt u een op studenten, resultaten en productieafspraken gerichte attitude en werkwijze in uw team. U realiseert en borgt het HRM-beleid en schept een gezond werk- en opleidingsklimaat voor medewerkers. Ook stimuleert en faciliteert u een professionele cultuur en realiseert u een vruchtbare balans tussen de individuele autonomie en de teamautonomie.
Relaties met externe stakeholders; u ontwikkelt, verstrekt en onderhoudt relaties met extern stakeholders zowel regionaal als landelijk.
Bedrijfsvoering; u bent als integraal manager verantwoordelijk voor de onderwijskundige bedrijfsvoering (systemen, procedures en instrumenten) en een efficiënte en effectieve inzet van personeelsbudget. Ook valt kwaliteitsmanagement onder uw verantwoordelijkheid en zorgt u voor de afstemming met en support van ondersteunende afdelingen.

U legt in deze rol rechtstreeks verantwoording af aan het College van Bestuur en maakt u deel uit van het management team.

Functie-eisen

U bent een echte coachende manager die veranderingen niet uit de weg gaat, sterker nog deze stimuleert en hiervoor ook het benodigde draagvlak creëert. Iemand die ziet waar de kansen liggen en stuurt op het resultaat. Een teambouwer die een frisse kijk heeft op onderwijs en kwaliteit prioriteit geeft. Dit alles met oog voor een juiste verhouding tussen uitgaven en inkomsten. U heeft het lef om anders te denken en vooral anders te doen zodat het Vista College excellent en toekomstbestendig onderwijs kan leveren.
U beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau, bent bekend met het werkveld en de sociale kaart. Verder heeft u uiteraard affiniteit met onderwijs. U heeft uw leidinggevende ervaring opgedaan in een veranderende omgeving (bijvoorbeeld in een gemeentelijke of zorgorganisatie) waarbij u uw stijl aanpast aan de doelgroep (individueel en groepsgericht) en de fase van ontwikkeling waarin zij zich bevinden. Een goed gevoel voor humor, flexibiliteit, creativiteit en het denken buiten gebruikelijke kaders is bij u in ruime mate vertegenwoordigd. Verder bent u communicatief sterk en een verbinder, in staat in- en extern samenwerking te bevorderen. Een echte people manager die zorg draagt voor een positief werkklimaat waarbij het eigenaarschap bij de docenten ligt. Ervaring met aanbestedingsprocedures is een belangrijke pré.

Aanbod

Een rol waarin u veel ruimte krijgt om in een omgeving van professionele collega's uw team in de lead te brengen en kwalitatief naar een hoger plan te tillen. Uw bijdrage is van cruciaal belang voor het door ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie. Een omgeving met volop kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling, scholing en innovatie.
Inschaling vindt plaats volgens de CAO MBO, schaal 12. Een prettige bijkomstigheid is dat u alle schoolvakanties vrij bent.
Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Désirée Alzer, bereikbaar via telefoonnummer 043 – 3299955 / 06 – 12 829 386 of Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043 – 3299955 / 06 – 29 08 52 79.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht