Deze vacature is vervuld.

Onderwijsmanager ICT

Vista College Academisch Heerlen 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Arcus is een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) met diverse locaties in Heerlen en Sittard. Het onderwijsaanbod omvat een breed spectrum van opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Zuid-Limburg. Met meer dan 6.000 deelnemers is het Arcus College de grootste aanbieder van beroepsonderwijs in Parkstad Limburg en een belangrijke partner voor bedrijven en instellingen als het gaat om het voorzien van geschoolde medewerkers. Het mbo is sterk in beweging en het Arcus College biedt een veelheid van mogelijkheden om, in samenwerking met partners in de opleidingsketen en het bedrijfsleven, dit opleidingsaanbod nog optimaler vorm te geven. Kortom een opleidingscentrum met potentie.
Arcus telt 14 onderwijsteams. Elk onderwijsteam wordt aangestuurd door een Onderwijsmanager. De werkzaamheden van de Onderwijsmanager worden hoofdzakelijk verricht binnen een onderwijsteam. Daarnaast vormen de onderwijsmanagers ook een team.
De komende periode staat enerzijds in het teken van een transitie waarbij Arcus de kwaliteit van het onderwijs van voldoende naar goed willen brengen (Arcus 3.0) en anderzijds in het teken van de aanstaande fusie met Leeuwenborgh. Met deze fusie wordt er één krachtige onderwijspartner voor de regio gevormd. Een organisatie waar kwaliteit van onderwijs aansluit bij de behoefte in de markt.
Belangrijke begrippen hierbij zijn: teams in de lead, professionalisering en integraal leiderschap.
De vier pijlers uit de onderwijsvisie dienen hiervoor als basis:
1. Iedere student is welkom en verdient een waardevol diploma;
2. Arcus is in alles een beroepsopleiding;
3. De onderwijspartner in de regio;
4. Het onderwijs voor nu en de toekomst.
Leidend zijn hierin de 3 kernwaarden van Arcus: bevlogenheid, verbinding en eigenaarschap.

Onderwijsmanager ICT
- Verbindend, ondernemend coachend leider -

Functie-informatie

Uw uitdaging
De belangrijkste opdracht voor u als integraal verantwoordelijke manager is uw team op een dusdanige wijze te faciliteren en coachen dat zij in staat zijn om de lead te nemen in de gewenste vernieuwing (vraaggericht onderwijs en eigenaarschap). Daarnaast bent u de verbindende schakel naar de markt teneinde te zorgen dat het curriculum van uw afdeling optimaal afgestemd is en blijft op behoefte in de markt.
Uiteraard vervult u ook een rol in het verstevigen van de samenwerking tussen de verschillende onderwijsdisciplines binnen de nieuwe (fusie)organisatie.

Resultaatgebieden
- Onderwijs; u draagt de missie en visie uit, voert deze uit en vertaalt de visie naar uw eigen team. U volgt en interpreteert relevante in- en externe ontwikkelingen en stimuleert en initieert onderwijsinnovatie.
- Leidinggevende van onderwijsteam, HR en professionalisering; u geeft richting, borgt ontwikkeling en organiseert en stimuleert team overstijgende samenwerking. Ook bevordert en borgt u een op studenten, resultaten en productieafspraken gerichte attitude en werkwijze in uw team. U realiseert en borgt het HRM-beleid en schept een gezond werk- en opleidingsklimaat voor uw team. Ook stimuleert en faciliteert u een professionele cultuur en realiseert u een vruchtbare balans tussen de individuele autonomie en de teamautonomie.
- Relaties met externe stakeholders; u ontwikkelt, verstrekt en onderhoudt relaties met externe stakeholders zowel regionaal als landelijk.
- Bedrijfsvoering; u bent als integraal manager verantwoordelijk voor de onderwijskundige bedrijfsvoering (systemen, procedures en instrumenten), een efficiënte en effectieve inzet van personeelsbudget. Ook valt kwaliteitsmanagement onder uw verantwoordelijkheid en zorgt u voor de afstemming met en support van ondersteunende afdelingen.

U draagt als onderwijsmanager de visie, kernwaarden en identiteit van het Arcus uit, zowel intern als extern.

In deze functie legt u direct verantwoording af aan het College van Bestuur.

Functie-eisen

U bent een echte leider die een team op inhoud in beweging brengt. Iemand die ziet waar de kansen liggen en stuurt op het resultaat. Een teambouwer die een frisse kijk heeft op onderwijs en kwaliteit prioriteit geeft. U heeft het lef om anders te denken en vooral anders te doen zodat Arcus excellent onderwijs kan leveren.
U beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Daarbij bent u bekend met het beroepsonderwijs, de context waar binnen gewerkt moet worden en de doelgroep. U heeft uw leidinggevende ervaring opgedaan in een veranderende omgeving waarbij u uw stijl aanpast aan de doelgroep (individueel en groepsgericht) en de fase van ontwikkeling waarin zij zich bevinden. Een goed gevoel voor humor, flexibiliteit, creativiteit en het denken buiten gebruikelijke kaders is bij u in ruime mate vertegenwoordigd. Verder bent u communicatief sterk en een verbinder, in staat in- en extern samenwerking te bevorderen. Ook heeft u affiniteit tot het ICT-vakgebied. Een relevant netwerk is tevens een belangrijke pré.

Aanbod

Een rol waarin u veel ruimte krijgt om in een team van professionele collega's uw team in de lead te brengen en kwalitatief naar een hoger plan te tillen. Uw bijdrage van cruciaal belang is voor het realiseren van Arcus 3.0. Een omgeving met volop kansen voor verdere persoonlijke ontwikkeling, scholing en innovatie.
Inschaling vindt plaats volgens de CAO MBO, schaal 12. Een prettige bijkomstigheid is dat u alle schoolvakanties vrij bent.
Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Désirée Alzer, bereikbaar via telefoonnummer 043 – 3299955 / 06 – 12 829 386 of Bas Thissen, bereikbaar via telefoonnummer 043 – 3299955 / 06 – 12 28 65 11.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht