Manager afdeling Financiën en Administratie

Pergamijn Sittard 40 uur

Opdrachtgever

Stichting Pergamijn wil het leven van cliënten met een verstandelijke beperking zo volwaardig mogelijk maken door hen zo goed als mogelijk te ondersteunen en begeleiden, rekening houdend met de cliënt zijn keuzes, kansen en mogelijkheden. Om dit te bewerkstelligen heeft Stichting Pergamijn een gevarieerd aanbod aan voorzieningen voor wonen, werken, dagbesteding en ontspanning. Hiermee wordt de ondersteuning en begeleiding toegespitst op de individuele cliënt. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en het Heuvelland. De afdeling financiën is een belangrijke schakel in de ondersteuning van het primaire proces. De juiste registratie, financiële afhandeling en de samenwerking tussen de zorgorganisatie en de afdeling financiën zijn cruciaal in de bedrijfsvoering.

Stichting Pergamijn opereert in een veranderende, complexe en dynamische omgeving en is volop in transitie. Dit vraagt van de organisatie een grote flexibiliteit, aanpassing en daadkracht om marktconform te kunnen blijven werken. Hierbij is het de ambitie om de organisatie van de zorg zo in te richten dat de cliënt de regie heeft. Voor de afdeling Financiën en Administratie vraagt dit om een verdere professionalisering.

Om dit te realiseren zoekt Equipe Professionals Only namens Stichting Pergamijn een:

Manager afdeling Financiën Administratie (36 uur)
Initiërend, innovatief en verbindend

Functie-informatie

Als Manager afdeling Financiën administratie geef je leiding aan 20 medewerkers verdeeld over 3 teams (financiële administratie, personeels- en salarisadministratie en zorgadministratie). Je draagt zorg voor een juiste, tijdige en volledige output van deze teams, het opstellen van de jaarrekening en de externe verslaglegging. Je werkt nauw samen met de vier leidinggevenden van de afdelingen Business Control, Vastgoed Facilitair, ICT en Staf. Verder leg je verantwoording af aan de Manager Bedrijfsvoering. De dienst bedrijfsvoering waar de afdeling onder valt heeft de primaire zorgorganisatie als interne klant en zorgt ervoor dat deze wordt ontzorgd. De afdeling Financiën Administratie heeft merendeels indirect contact met cliënten, tenzij het cliënten zijn waarvoor een individuele cliëntenbegroting wordt bijgehouden. Voorts heeft jouw afdeling qua financieringsstromen het meest van doen met de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Als Manager afdeling Financiën Administratie ben je zeker niet enkel bezig met het managen van de going concern zaken. Je leidt de teams in een sterk veranderende omgeving van digitalisering, procesverbetering en systeemoptimalisatie. Dit vraagt om de vorming van een duidelijke strategische visie voor de afdeling die naadloos aansluit op de visie van de dienst bedrijfsvoering, waarbij de cliënt en het hierop afgestemde primaire proces het vertrekpunt is. Met jouw helikopterview doorgrond je op een scherpe wijze de processen en systemen. Je weet het vertrouwen van medewerkers te winnen, eigenaarschap te ontwikkelen en een omslag te realiseren in denken en doen, om vervolgens jouw team mee te nemen van de Ist- naar de gewenste Soll-situatie. Dit alles met het oog op de verdere professionalisering van de organisatie.

Functie-eisen

Je beschikt over een relevant opleiding op minimaal HBO niveau in de richting van bedrijfskunde /financiën. Daarnaast heb je meerjarige ervaring in het geven van leiding aan een, bij voorkeur, financieel gerelateerd team en heb je ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen. Ervaring in de zorg is hierbij een pré. Verder ben je gewend op operationeel en tactisch niveau leiding te geven en ben je een strategisch gesprekspartner voor jouw collega’s en de Manager Bedrijfsvoering. Je kunt de strategische visie van de organisatie vertalen naar de speerpunten voor jouw teams. Duidelijke (interne) klant en cliënt focus, communicatie, efficiënte bedrijfsvoering, continue verbeteren en innovatie zijn hierbij een vereiste.

Verder ben je een people manager, een natuurlijk, verbindend en inspirerend leider die met gemak mensen meeneemt, tegenstellingen weet te overbruggen, mensen weet samen te brengen en te committeren aan het organisatiedoel. Eigenschappen zoals open, betrokken, sociaal, mensen-mens, innovatief, sterke persoonlijkheid, verbinder, organisatiesensitief, autonoom en vertrouwelijk omschrijven jou als persoon.

Aanbod

In deze rol krijg je alle ruimte om initiatief te nemen, op te bouwen en zaken neer te zetten in een mensgericht organisatie. Stichting Pergamijn is een gezonde organisatie waar wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en opleiding van medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in functiegroep 65. In combinatie met een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket (een collectieve ziektekostenverzekering, WGA hiaatverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Inlichtingen bij

Voor verdere informatie over Stichting Pergamijn zie http://www.pergamijn.org/. Ook kun je telefonisch contact opnemen met Marijke Pfennings, Consultant op 06-52773262 of met Milo Gordijn, Recruitment Consultant 06-82253832 van Equipe Professionals Only.

Reageren op deze vacature

direct solliciteren

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht