Deze vacature is vervuld.

Manager Zorgadminstratie a.i.

LEVANTOgroep HBO Sittard 24 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Deze organisatie ondersteunt mensen in Zuid- en Midden-Limburg op het gebied van Geestelijke Gezondheid en Maatschappelijke Opvang. 330 FTE. Netwerkorganisatie die midden in de samenleving staat.

Functie-informatie

Door onderbezetting als gevolg van ziekte heeft LEVANTOgroep behoefte aan tijdelijke ondersteuning. De Zorgadministratie van LEVANTOgroep vervult een cruciale rol in de financiële discipline binnen de organisatie. De zorgadministratie zorgt voor de registratie, actualisatie en controle van gegevens met betrekking tot de zorg- en cliëntenadministratie met als doel de beschikbaarheid van volledige, betrouwbare en actuele informatie te waarborgen. Om invulling te geven aan de coördinatie van het proces en de doorontwikkeling van het team wil men graag interim expertise inzetten.
U gaat de activiteiten van de afdeling Zorgadministratie coördineren en zelfredzaamheid van de afdeling bevorderen totdat er een structurele oplossing is gevonden. Daarnaast heeft LEVANTO in 2018 een nieuw elektronisch cliëntendossier geïmplementeerd. Doelstelling is ook de jaarafsluiting 2018 inclusief opstellen van de jaarverantwoordingen voor de zorgfinanciers vorm te geven in nauwe afstemming en samenwerking met de overige afdelingen van Middelen en het primair proces.

Functie-eisen

Gedegen financiële, managerial achtergrond en ervaring met vergelijkbare opdrachten, bij voorkeur binnen het zorgdomein.

Aanbod

Interim opdracht in een mensgerichte, innovatieve netwerkorganisatie binnen het zorgdomein voor 32-36 uur per week voor de duur ca 3 maanden.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Désirée Alze, bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of 06-12829386.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht