Deze vacature is vervuld.

Manager Vastgoed en Huisvesting

Pergamijn Echt 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Stichting Pergamijn wil het leven van cliënten met een verstandelijke beperking, complex en hoogcomplex, zo volwaardig mogelijk maken door hen optimaal te ondersteunen en begeleiden, rekening houdende met de cliënt zijn keuzes, kansen en mogelijkheden. Om dit te bewerkstelligen heeft Stichting Pergamijn een gevarieerd aanbod aan voorzieningen voor wonen, werken, dagbesteding en ontspanning. Hiermee wordt de ondersteuning en begeleiding toegespitst op de individuele cliënt. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en het Heuvelland.

De afdeling Vastgoed en Huisvesting is een belangrijke schakel in de ondersteuning van het primaire proces. Het hebben van de juiste locaties, een optimale verdeling in de vastgoedportefeuille tussen eigendom en huur, een adequaat onderhoudsplan en een goede samenwerking tussen de operatie en de afdeling Vastgoed en Huisvesting zijn hierbij essentieel.

Stichting Pergamijn opereert in een veranderende, complexe en dynamische omgeving en is volop in transitie. Dit vraagt van de organisatie een grote flexibiliteit, aanpassingsvermogen en daadkracht om marktconform te kunnen blijven werken. Hierbij is het de ambitie om de organisatie van de zorg zo in te richten dat de cliënt de regie heeft. Van de afdeling Vastgoed en Huisvesting vraagt dit om een verdere optimalisering en professionalisering. Om dit te realiseren zoekt Equipe Professionals Only namens Stichting Pergamijn een:

Manager Vastgoed en Huisvesting
Professionele, creatieve en innovatieve people manager met
een stevige, eigentijdse visie op vastgoedmanagement

Functie-informatie

Stichting Pergamijn heeft de wens om verder te professionaliseren en te innoveren op het gebied van Vastgoed en Huisvestingsmanagement. Hiermee is er een grote veranderingscomponent gekoppeld aan de rol van de Manager Vastgoed en Huisvesting. Beoogde doelstellingen zijn: een optimale verdeling tussen eigendom en huur, een adequaat onderhoudsmanagement en een duidelijke visie op de toekomstige huisvesting van de cliëntpopulatie. Om deze transitie van de huidige situatie (IST) naar de beoogde situatie (SOLL) te maken is het van belang dat de organisatie en de afdeling een beweging maakt. Zo is in de huidige situatie het grootste deel van de vastgoedlocaties eigendom van Pergamijn en sluiten de voorzieningen op de huidige locaties in eigendom niet altijd aan bij de toekomstige cliëntpopulatie van Pergamijn.

Voorts is Pergamijn op dit moment druk bezig met de renovatie van een deel van de huidige vastgoedportefeuille en zijn er enkele nieuwbouwprojecten gaande die actief begeleid dienen te worden. Hiervoor zal je als Manager Vastgoed en Huisvesting met regelmatig aan tafel zitten met gemeenten, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden om plannen te maken en uit te werken.

Op basis van jouw vakkennis in combinatie met de input van de medewerkers doorloop je als Manager Vastgoed en Huisvesting de processen en systemen om zo samen tot de gewenste optimalisatie en professionalisering van processen te komen. Je gaat hierbij voorop waarbij je actief het gesprek aan gaat met de medewerkers en vertrouwen creëert. Door middel van eigenaarschap en enthousiasme weet je medewerkers aan te sporen nieuwe paden te betreden. Vervolgens faciliteer je hen waar nodig om de benodigde verbeteringen te kunnen realiseren. Tevens weet je de verbinding te leggen tussen de zorgprofessionals en de afdeling Vastgoed en Huisvesting om zo dichter als afdeling bij het primaire proces te staan. Je komt tot gezamenlijke en toekomstbestendige keuzes voor het vastgoed en de huisvesting van cliënten en de werkomgeving van medewerkers.

Je geeft leiding aan 13 vaste medewerkers en zorgt voor de adequate uitvoering van de werkprocessen die behoren tot de subafdelingen. Verder ontwikkel en implementeer je het tactische afdelingsbeleid en doet verbetervoorstellen voor het beleid op strategisch niveau. Daarnaast adviseer je de Raad van Bestuur en het Management Team. Je rapporteert aan de Manager Bedrijfsondersteuning.

Functie-eisen

Je bent in het bezit van een HBO of universitair diploma in de richting van bouwkunde bij voorkeur aangevuld met een Master Real Estate Management. Daarnaast heb je meerjarige ervaring met leidinggeven en het begeleiden van veranderingsprocessen. Je hebt kennis van en een duidelijke visie op vastgoedontwikkelingen in de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking en/of (hoog)complexe zorgvraag. Je bent een natuurlijk/ coachend leider en weet mensen in hun kracht te zetten. Het binnen enkele jaren bouwen en realiseren van een adequaat, op de toekomst afgestemd team is een belangrijke doelstelling. Je overziet consequenties van veranderingen en kunt deze samen met je collega’s in gerichte businesscases vertalen. Hierbij schuw je het niet om beslissingen te nemen en deze uit te voeren.

Je bent een uitstekend netwerker en een kei in stakeholdermanagement. Je brede netwerk bevindt zich bij voorkeur in Midden- en Zuid-Limburg of je kunt aantonen het benodigde netwerk snel op te kunnen bouwen.

Eigenschappen zoals professioneel, creatief, open, betrokken, sociaal, mensen-mens en vertrouwelijk omschrijven je als persoon. Met je helikopterview weet je processen en systemen snel te doorgronden en kun je op een kordate wijze zelfstandig beslissingen nemen.

Aanbod

In deze rol krijg je alle ruimte om initiatief te nemen, te bouwen en zaken neer te zetten in een mensgericht organisatie. Stichting Pergamijn is een gezonde organisatie waar wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en opleiding van medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg. Daarbij kun je rekenen op een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket (een collectieve ziektekostenverzekering, WGA hiaatverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn).


Inlichtingen bij

Voor verdere informatie over Stichting Pergamijn zie http://www.pergamijn.org Ook kun je telefonisch contact opnemen met Marijke Pfennings, Consultant op 06-52773262 of met Milo Gordijn, Recruitment Consultant 06-82253832 van Equipe Professionals Only.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht