1582535893468.jpg

Reageren op deze vacature

direct solliciteren
vacature overzicht

Manager Vastgoed

Vanhier Wonen Voerendaal 36 uur U kunt solliciteren

Opdrachtgever

Vanhier Wonen (voormalig Woningstichting Voerendaal) is een corporatie met ongeveer 1160 woningen, die zich maatschappelijk inzet voor de lokale woningmarkt in Zuid-Limburg. De activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen, verhuren en beheren van sociaal onroerend goed. Vanhier Wonen richt zich vooral op het bieden van perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt en zorgt voor meer dan alleen woonruimte. De organisatie zet zich actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in het werkgebied en hanteert het uitgangspunt ‘wonen om te genieten van het leven in het heuvelland’. Hiertoe heeft men een actieve samenwerking met de gemeentes, zorg- en welzijnsaanbieders en andere instellingen.

De woningstichting telt 16 zeer betrokken medewerkers die met veel bezieling de klant centraal stellen. Haar omvang en de gezamenlijke drijfveer om haar cliënten de beste, betaalbare woningen te bieden, zorgt voor een hecht team waarbij samenwerken en sociaal engagement de smeerolie zijn. Medewerkers krijgen ruimte om naar eigen inzicht hun functie vorm en inhoud te geven. Daarbij staat de organisatie binnen de sector bekend als vooruitstrevend en, ondanks haar bescheiden omvang, zeer kundig met een uitgesproken visie en goede resultaten.

De voormalig Manager Vastgoed zal na een mooie en langdurige samenwerking zijn loopbaan buiten Vanhier Wonen voortzetten. Dit maakt dat Equipe namens Vanhier Wonen op zoek is naar een vervanger.

Manager Vastgoed

Sociaal en gestructureerde vastgoedprofessional met een grote affiniteit met onderhoud en ICT

Functie-informatie

Als Manager Vastgoed geeft u leiding aan een team van 4 medewerkers en ontwikkelt en realiseert u het vastgoedbeleid van de organisatie. U zorgt ervoor dat de organisatie ‘in control’ is en blijft als het gaat om onderhoud en nieuwbouwprojecten. Hierbij zorgt u dat het bezit kwalitatief op niveau is, en wat betreft technische vereisten, bij de tijd blijft.

Aangezien onderhoud de grootste kostenpost binnen de corporatie is, is het grip hebben op deze post ontzettend belangrijk waarbij het onderhoud dan ook zoveel als mogelijk planmatig ingezet dient te worden. Om de uitvoering van het vastgoedbeheer te ondersteunen beschikt Vanhier Wonen over diverse datasystemen (o.a. begrotingsprogramma Ibis main, woningwaarderingsysteem Flux, onderhoudsmanagementsysteem Intrawis en ERP pakket X-bis). U bent verantwoordelijk voor een zorgvuldig datamanagement in deze systemen.

Verder bent u verantwoordelijk voor de projectontwikkeling van nieuwe vastgoedprojecten die, onder uw verantwoordelijkheid, doorgaans worden gecoördineerd door een extern adviseur.

Voorts draagt u bij aan de ontwikkeling van missie, visie en strategie van de organisatie en ondersteunt u met uw kennis en inzicht waar nodig ook andere afdelingen.

Als afdelingsmanager draagt u zorg voor de realisatie, stemt u competenties en capaciteiten op elkaar af, faciliteert u de medewerkers, stelt u afdelingsbegroting(en) op, onderhoudt u het data-management en verzorgt u de managementinformatie. Daarnaast formuleert u -in overleg met de Directeur/Bestuurder- de doelstellingen en geeft u input op beleidszaken.

Functie-eisen

U heeft ervaring als vastgoedmanager en heeft een vastgoed gerelateerde opleiding op minimaal HBO-niveau genoten. Tevens beschikt u over goede sociale vaardigheden en weet u uw team op een natuurlijke wijze te leiden en werkt u op een prettige manier samen met de overige collega’s. Bovendien bent u communicatief sterk en stevig als persoon waardoor u de samenwerking met aannemers in goede banen leidt. U weet een goede balans te bewaren tussen enerzijds het strak voeren van de regie en anderzijds de positie van de organisatie in de markt en de samenleving waarbij u oog heeft voor het welzijn van de bewoners. Daarnaast weet u op een zorgvuldige en gestructureerde wijze om te gaan met de verwerking van data in de vastgoedbeheersystemen, herkent u de verbanden tussen de verschillende systemen en brengt u collega’s op de hoogte indien er relevante data zijn gewijzigd die impact hebben op de bedrijfsvoering. Tot slot heeft u een oplossingsgerichte, hands-on en nieuwsgierige instelling.

Aanbod

Vanhier Wonen is een zeer betrokken organisatie waar uw werk van positieve invloed is op de leefomgeving van de bewoners. Er is een informele sfeer op kantoor en er wordt met passie gewerkt aan goede huisvesting voor mensen met minder kansen op de woningmarkt. Verder biedt Vanhier Wonen een competitief arbeidsvoorwaardenpakket. De werkweek bestaat uit 36 uur. De positie is ingedeeld in schaal K van de CAO Woondiensten.

Inlichtingen bij

Voor verdere informatie over Vanhier Wonen: https://www.vanhierwonen.nl/. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Bas Thissen, Directeur/Senior Consultant op 06-12286511 of met Milo Gordijn, Consultant 06-82253832 van Equipe Professionals Only.