Deze vacature is vervuld.

Manager Sales & Marketing

HBO 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever is een toonaangevende mondiale organisatie op het gebied van ontwikkeling, productie, installatie en onderhoud van systemen en installaties binnen de foodbranche.

Functie-informatie

Algemeen:
Als manager Sales en Marketing komt u te werken in een bedrijf dat internationaal actief is en A-merk installaties levert aan de voedingsmiddelenindustrie. De functie zal qua tijdsinvestering voor 90% uit sales en voor 10% uit marketing bestaan. De uitvoering van de marketingactiviteiten is uitbesteed aan een externe partij, maar als manager blijft u hiervoor eindverantwoordelijk.

Doelstellingen:
De hoofddoelstelling is het verder professionaliseren en structureren van de sales afdeling. De processen dienen inzichtelijk, transparant, uniform en gestandaardiseerd te worden. Control is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Om de sales afdeling te professionaliseren zullen allereerst de processen in kaart gebracht moeten worden om deze vervolgens te verbeteren. Tevens zal het verkoopplan beoordeeld, uitgevoerd en geïmplementeerd dienen te worden. Ook zal het dealernetwerk buiten Europa verder moeten worden uitgebouwd om tot een hogere en meer gespreide omzet te komen. Als deze klus in gang is gezet cq. is geklaard, heeft u als manager Sales Marketing zeker de mogelijkheid zich ook zelf met klanten en prospects bezig te houden. Hoewel dit nooit de primaire activiteit van u als Manager zal worden, kunt u hiermee wel de Algemeen Directeur ontlasten die nu verhoudingsgewijs nog te veel bij operationele klantrelaties wordt betrokken. Dit is in de loop van de tijd zo gegroeid. Overigens is dit ook wel typerend voor de sector en het type klant. Echter met de juiste kennis, competenties en vaardigheden gaat u zeker een deel van de klantencontacten van de directeur overnemen.

Mens:
Onze opdrachtgever is op zoek naar een persoon met daadkracht, passie voor techniek en de capaciteit om structuur aan te brengen in processen. Verder is het belangrijk dichtbij de mensen te staan, hen te helpen en mee te nemen in veranderingsprocessen en draagvlak te creëren.

Algemene taken verantwoordelijkheden: 
Opstellen en executie van het jaarlijks businessplan in overleg met directie.

Opstellen en aansturen op KPI’s in salesprocessen.

Vanuit MT-rol strategische groei visie ontwikkelen.

Signaleren en rapporteren van nieuwe marktontwikkelingen aan de directie en e.e.a. kunnen vertalen naar nieuwe afzetmarkten, producten, diensten en acties.

Leiding geven aan de afdeling Sales Marketing.

Ongoing en on the job verbeteren van het kennisniveau en competenties van de medewerkers dusdanig dat zij zich kunnen ontwikkelen en daarmee aan toekomstige verwachtingen van klanten kunnen voldoen.

In staat zijn het projectmatig, procesmatig, (zelf)kritisch en klantgericht denken verder te ontwikkelen, te implementeren en te verankeren in het dagelijks functioneren bij de medewerkers.

Functie-eisen

Persoons- en opleidingsprofiel:

HBO/Universitaire Commercieel of Bedrijfskundige opleiding aangevuld met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring aan een verkoop team (inclusief agenten en dealers) in een internationaal technische omgeving.

Afkomstig vanuit een technisch georiënteerde, projectmatige omgeving en ervaring met kapitaalintensieve goederen.

Ervaren in ‘change management' vraagstukken met name op het gebied van cultuur- en procesverandering.

Succesvol in ontwikkelen van een visie tot en met de vertaling hiervan naar (bedrijfs) resultaten.

Begrip van én grip op (langdurige) besluitvormingsprocessen.

Succesvol in een zelfstandige business to business omgeving.

Performer, ondernemend, juiste gevoel voor verhoudingen, partner in business, betrouwbaar, inspirerend, gedreven, resultaatgericht, gestructureerd ,

‘kort op de bal’.

Talen: Engels, Duits en Nederlands in woord en schrift.

Aanbod

De opdrachtgever biedt een omgeving met gezonde en reële groei ambities. De sfeer en cultuur is te typeren als 'no nonsense, resultaatgericht, flexibel en vakmanschap van de medewerkers. De lijnen zijn kort met eindverantwoordelijken die van kortbij de werkzaamheden in het primaire proces volgen en beïnvloeden. Het pakket aan arbeidsvoorwaarden is in overeenstemming met de zwaarte van de positie.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Milo Gordijn, bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-82253832

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht