Manager HRM

Pergamijn Sittard 36 uur

Opdrachtgever

Stichting Pergamijn wil het leven van cliënten met een verstandelijke beperking, complex en hoogcomplex, zo volwaardig mogelijk maken door hen optimaal te ondersteunen en begeleiden, rekening houdende met de cliënt zijn keuzes, kansen en mogelijkheden. Ieder mens geeft immers het liefst zelf vorm aan zijn leven. Om dit te bewerkstelligen heeft Stichting Pergamijn een gevarieerd aanbod aan voorzieningen voor wonen, werken, dagbesteding en ontspanning. Bij Pergamijn werken 1200 zorgprofessionals en 600 vrijwilligers. Pergamijn is een financieel gezonde organisatie met een jaaromzet van € 78 miljoen. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en het Heuvelland.

Pergamijn is op zoek naar een Manager HRM. Het betreft een nieuwe functie waarin vorm en inhoud gegeven wordt aan de recent bepaalde strategische koers waarin nadrukkelijk drie ontwikkelrichtingen en ambities voor de toekomst zijn geformuleerd. Excelleren in het primaire proces, samenwerken in het werkveld naar een ketenorganisatie en Product Leadership voor complexe levensloopvraagstukken.

Stichting Pergamijn opereert in een veranderende, complexe en dynamische omgeving en is volop in transitie. Dit vraagt van de organisatie een grote flexibiliteit, aanpassingsvermogen en daadkracht om marktconform te kunnen blijven werken. Hierbij is het de ambitie om de organisatie van de zorg zo in te richten dat de cliënt de regie heeft. Van de afdeling HRM vraagt dit een eenduidig op elkaar afgestemde HR organisatie. Dit betekent een verdere optimalisering en professionalisering. Om dit te realiseren zoekt Equipe Professionals Only namens Stichting Pergamijn een:

Manager HRM MT lid (36 uur)
Resultaatgerichte, daadkrachtige en innovatieve people manager met
een stevige, eigentijdse visie op HRM

Functie-informatie

Stichting Pergamijn heeft de wens om verder te professionaliseren en te innoveren op het gebied van HRM. Hiermee is er een grote veranderingscomponent gekoppeld aan de nieuwe functie van Manager HRM. Met de veranderde behoeften binnen de organisatie zijn nieuwe functies ontstaan. Zo zijn bijvoorbeeld alle HR professionals het afgelopen jaar centraal gepositioneerd. De Manager HRM heeft een belangrijke rol in het implementeren van de nieuwe koers in de organisatie en de HR professionals hierin mee te nemen, te ontwikkelen, eigenaar te maken van de verandering en hen te laten excelleren in hun vak, met als doel ten dienste te staan van het menselijk kapitaal van de Pergamijn-organisatie van de toekomst.

Als Manager HRM ben je lid van het MT en leg je verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Samen met je collega MT leden zorg je voor een duidelijke koers waarin de bovengenoemde doelstellingen worden gerealiseerd.

De Manager HRM geeft leiding en verbindt de 20 medewerkers van de afdeling (HR advies, Leren en ontwikkelen, Plannen en Roosteren, Recruitment en arbeidsmarktcommunicatie, Salaris en Personeelsbeheer en het HR service bureau) tot een goed geoliede afdeling HRM, verbeterd klantgerichte processen en stelt de afdeling in staat HRM zich binnen Pergamijn te positioneren. De Manager HRM geeft op een inspirerende manier leiding, ontwikkelt de professionals en heeft een visie op een moderne HR organisatie.

Op basis van jouw vakkennis in combinatie met de input van de HR professionals doorloop je als Manager HRM de processen en systemen om zo samen tot de gewenste optimalisatie en professionalisering te komen. Je gaat hierbij voorop waarbij je actief het gesprek aan gaat met de medewerkers en vertrouwen creëert. Door middel van eigenaarschap en enthousiasme weet je medewerkers aan te sporen nieuwe paden te betreden. Vervolgens faciliteer je hen waar nodig om de benodigde verbeteringen te kunnen realiseren. Tevens weet je de verbinding te leggen tussen de zorgprofessionals en de afdeling HRM om zo dichter als afdeling bij het primaire proces te staan. Je komt tot gezamenlijke en toekomstbestendige keuzes om het arbeidsvoorwaardelijke proces toekomstbestendig te ontwikkelen en in te bedden in de toekomstvisie van Pergamijn.

Functie-eisen

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een achtergrond in de studierichtingen Bedrijfskunde, Arbeids Organisatiepsychologie, Personeelswetenschappen of Strategisch HRM. Bovenal heb je een meerjarige ervaring met leidinggeven en specifiek met het begeleiden van veranderingsprocessen. Je hebt ideeën, voldoende vlieguren gemaakt, een duidelijke visie op HRM en kennis van actuele trends op je vakgebied en aantoonbare affiniteit met de zorgsector. Je bent een natuurlijk leider en weet mensen in hun kracht te zetten en te inspireren. Je bent gewend in een complexe omgeving te werken en je plek hierin te verwerven. Het binnen enkele jaren bouwen en realiseren van een adequaat, op de toekomst afgestemd team is een belangrijke doelstelling. Je overziet consequenties van veranderingen en kunt deze samen met je collega’s in gerichte businesscases vertalen. Hierbij schuw je het niet om beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Je bent een uitstekend netwerker en een kei in stakeholdermanagement. Je treedt makkelijk naar buiten en hebt een breed netwerk.

Eigenschappen zoals professioneel, resultaatgericht, daadkrachtig, verbinder, creatief, open, betrokken, sociaal, mensen-mens en vertrouwelijk omschrijven je als persoon. Met je helikopterview weet je processen en systemen snel te doorgronden en kun je op een kordate wijze strategische beslissingen nemen.

Aanbod

In deze rol krijg je alle ruimte om initiatief te nemen, te bouwen en zaken neer te zetten in een mensgericht organisatie. Stichting Pergamijn is een gezonde organisatie waar wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en opleiding van medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg. Daarbij kun je rekenen op een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket (een collectieve ziektekostenverzekering, WGA hiaatverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn).


Inlichtingen bij

Voor verdere informatie over Stichting Pergamijn zie http://www.pergamijn.org Ook kun je telefonisch contact opnemen met Marijke Pfennings, Consultant op 06-52773262 of met Milo Gordijn, Recruitment Consultant 06-82253832 van Equipe Professionals Only.

Reageren op deze vacature

direct solliciteren

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht