Deze vacature is vervuld.

Manager Bedrijfsvoering

Pergamijn Academisch Sittard 40 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Stichting Pergamijn, met haar hoofdkantoor in Sittard, ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking: thuis of op één van haar locaties in Midden- en Zuid-Limburg. Bij Pergamijn zijn bijna 1200 zorgprofessionals werkzaam. Het aanbod voor wonen, werken, dag-invulling en ontspanning is gevarieerd en altijd toegespitst op de individuele cliënt. Zíjn keuzen, kansen en mogelijkheden vormen daarvoor de basis. Van daaruit geven de cliënt, mensen uit zijn omgeving én medewerkers van Pergamijn samen het leven kleur. De kernwaarden van Pergamijn zijn: samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen; laten zien wat je doet en doen wat je afspreekt; groeien door kennisontwikkeling; en mensen het beste uit zichzelf laten halen. De veranderende, complexe en dynamische omgeving waarin Pergamijn op dit moment opereert is volop in transitie en vraagt van de organisatie een grote flexibiliteit, aanpassing en daadkracht om marktconform te kunnen blijven werken. Hierbij is het de ambitie om de organisatie van de zorg zo in te richten dat de cliënt de regie heeft.

Om vorm te geven aan bovenstaande ambities is Equipe Professionals Only namens Pergamijn op zoek naar een:

Manager Bedrijfsvoering
Verbindend, Strategisch, Analytisch en Autonoom.

Functie-informatie

De Manager Bedrijfsvoering is integraal verantwoordelijk voor de dienst bedrijfsvoering (115 medewerkers, ca 80 Fte) en de geleverde diensten aan de zorgteams. Hierbij is het –in de volledige breedte - ondersteunen en faciliteren van het primaire proces de kerntaak, waarbij de zorg leidend is. De Manager bedrijfsvoering rapporteert direct aan de Raad van Bestuur (RvB), is lid van het Managementteam (bestaande uit 3 Managers Cliëntendienstverlening, de Manager Bedrijfsvoering en de Bestuurssecretaris) en geeft leiding aan 4 teamleiders en de stafmedewerkers die binnen de dienst Bedrijfsvoering gepositioneerd zijn. Het dienstenpakket van de dienst bedrijfsvoering bestaat uit: financiën administratie, planning ( business)control, vastgoed facilitair en ICT. De Manager Bedrijfsvoering denkt mee en adviseert de RvB en het MT over strategische keuzes en de bedrijfseconomische consequenties ervan. In de voorbereiding wordt de manager ondersteund door een (centrale) beleidsstaf. Een belangrijke uitdaging in deze functie is het invulling geven aan het begrip “klantgerichtheid” en het expliciet maken van de ondersteuningsvraag van het primaire proces.
Als Manager Bedrijfsvoering geeft u richting aan het veranderproces van de dienst bedrijfsvoering en weet u het vertrouwen van medewerkers te winnen om in beweging te komen en een omslag te maken in denken en doen.

Functie-eisen

U beschikt over een relevante opleiding op WO niveau zoals bedrijfskunde, bedrijfseconomie of accountancy (bij voorkeur RA of RC), aangevuld met relevante ervaring op managementgebied. U heeft meerjarige ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen en het `aansturen` van grote groepen professionals (>100 medewerkers) in een complexe omgeving, bij voorkeur in de zorg. U bent in staat de strategische organisatievisie te formuleren en te vertalen naar speerpunten en concrete activiteiten voor uw dienst. Hierbij is een duidelijke klantfocus, aandacht voor een efficiënte bedrijfsvoering, verdere professionalisering, continue verbetering en innovatie een vereiste. Verder bent U een natuurlijk, inspirerend en verbindend leider die met gemak en vanzelfsprekendheid professionals meeneemt in het veranderproces van de organisatie, tegenstellingen weet te overbruggen en in staat is mensen samen te brengen en te committeren aan een gezamenlijk doel. U bent een teamspeler en schakelt makkelijk tussen de verschillende niveaus in de organisatie en u weet zich op alle niveaus op een heldere en transparante wijze uit te drukken. U bent een sterke persoonlijkheid, u vindt het prettig om in een veranderende organisatie te werken en ziet problemen vooral als een uitdaging.

Aanbod

Pergamijn is een organisatie die investeert in ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Pergamijn biedt een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in functiegroep 75 (maximaal € 106.000,= bruto/jaar all-in), in combinatie met een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket (een collectieve ziektekostenverzekering, WGA hiaatverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn).

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Marijke Pfennings (Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of 06-52773262 of met Bas Thissen, Consultant/Directeur op 06-12286511 van Equipe Professionals Only

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht