Deze vacature is vervuld.

Lid Raad van Commissarissen | Commissie Vastgoed | Modern toezichthouder met grote sociale betrokkenheid, aangevuld met een stevige expertise op het gebied van vastgoed, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

HEEMwonen Academisch Kerkrade 0 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

HEEMwonen is met circa 10.000 woningen en 105 medewerkers dé woningcorporatie voor de regio Kerkrade en Landgraaf. Bij HEEMwonen staat de huurder centraal. Huurder in de brede zin van het woord. Ook woningzoekenden, met name mensen die recht hebben op een sociale huurwoning vanwege hun inkomen of een beperking, rekent men daartoe. Klantgerichtheid en de kwaliteit van de dienstverlening staan dan ook hoog in het vaandel. HEEMwonen zet zich in voor voldoende betaalbare woningen en maakt samen met huurders en diverse partners het verschil als het om samenleven gaat. Ook wordt, samen met partijen als zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, gemeenten en collega-corporaties actief gewerkt aan “gebiedsontwikkeling en wonen”. De organisatie heeft een duidelijke visie op de ontwikkelingen in regio en zit aan tafel waar belangrijke beslissingen genomen worden.

Een gedegen en modern toezicht staat bij HEEMwonen centraal. De organisatie kent een 6-hoofdige Raad van Commissarissen (RvC). Momenteel is de positie van Lid RvC, Commissie Vastgoed vacant.

Functie-informatie

De RvC van HEEMwonen acteert als een eigentijds toezichthouder. Een toezichthouder met een doortastende en betrokken attitude die primair toezicht houdt op het bestuur van de organisatie en die dit combineert met een actieve adviesrol. Hierbij zijn er op hoofdlijnen drie belangen te onderscheiden, zijnde het volkshuisvestelijk en maatschappelijk belang, het bewonersbelang en het organisatiebelang. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat deze uit professionals met verschillende achtergronden en competenties bestaat, die samen een multidisciplinair team vormen. Naast de integrale verantwoordelijkheid heeft ieder lid een specifieke verantwoordelijkheid. Voor het RvC-lid Commissie Vastgoed betekent dit dat hij/zij, samen met een collega, vanuit een ruime vakinhoudelijk kennis en ervaring, actief toeziet op alle zaken die te maken hebben met de ontwikkeling, exploitatie, beheer en onderhoud van het in bezit zijnde vastgoed vanuit de volkshuisvestelijke opgave.

Functie-eisen

Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. De leden moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en zij dienen de juiste vragen op het juiste moment te kunnen stellen. De leden van de RvC zijn onafhankelijk en onpartijdig en functioneren in de RvC zonder last en ruggenspraak. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij beschikt over een helikopterview, op hoofdlijnen kan functioneren als een klankbord voor het bestuur, ervaring heeft in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en inzicht heeft in strategische afwegingsprocessen. Verder is een algemene interesse voor de samenleving en affiniteit met de volkshuisvestelijke doelstelling van HEEMwonen van belang. Analytische kwaliteiten en innovatievermogen completeren het algemene profiel.

Als het gaat om specifieke verantwoordelijkheid vanuit de Commissie Vastgoed beschikt u tevens over kennis en ervaring op het terrein van vastgoed(her)ontwikkeling en vastgoedmanagement. Daarbij heeft u een meer dan gemiddelde belangstelling voor de politieke en financieel-economische ontwikkelingen in de woningmarkt in relatie tot HEEMwonen. Voorts heeft u het vermogen projecten te beoordelen op risico’s met betrekking tot de ontwikkelingen in de woningmarkt in de regio en de financiële haalbaarheid. Daarenboven heeft u kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling in de maatschappelijke context. Tot slot heeft u affiniteit met de regio. Van hieruit doorziet u op basis van uw strategische, analytische vaardigheden ontwikkelingen op het vlak van maatschappij en wonen in een vroegtijdig stadium. Een relevante opleidingsachtergrond in vastgoedmanagement op wetenschappelijk niveau (MRE) is een pré.

Aanbod

Geboden wordt een uitdagende toezichthoudende positie bij een moderne woningcorporatie met een brede maatschappelijke visie en opdracht. Hierbij is er sprake van een passende vergoeding.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Bas Thissen (b.thissen@equipe-bv.nl) op 06-12286511 of Luc Theunissen (l.theunissen@equipe-bv.nl) op 06-29085279. U kunt ook contact opnemen met ons kantoor te Maastricht via 043-3299955.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht