Deze vacature is vervuld.

Ketenregisseur Vastgoed

MeanderGroep HBO Landgraaf 40 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

MeanderGroep is één van de grootste zorgverlenende organisaties in Limburg en met ongeveer 5.500 medewerkers ook meteen één van de grootste werkgevers in deze provincie. De activiteiten van MeanderGroep zijn gefocust op de regio Parkstad Limburg. MeanderGroep kenmerkt zich door een hoge gedrevenheid, ambitie en innovatiekracht met als doel de beste zorg voor haar cliënten te verlenen. Daarbij hecht men een groot belang aan haar maatschappelijke rol en zet men stevig in op initiatieven rondom Social Return. MeanderGroep heeft in 2017 de prijs van Beste werkgever van Limburg ontvangen als beloning voor haar vooruitstrevende rol op het gebied van werkgeverschap. De organisatie heeft een jaaromzet van circa €180 miljoen. Aan het roer van de organisatie staat een 2-hoofdige Raad van Bestuur. Naast een staf is de organisatie opgedeeld in 5 clusters waarvan 4 clusters zijn gericht zijn op het verrichten van zorg, onderverdeeld naar Verpleeghuizen, Wijkzorg Centra, V&V Thuiszorg, Bijzondere Dienstverlening/WMO. Naast de 4 zorgclusters is er een cluster Bedrijfsvoering met daarin alle primair proces ondersteunende activiteiten. Ieder cluster heeft een eigen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de gehele operatie en bedrijfsvoering van dat cluster. Onderdeel van het cluster Bedrijfsvoering is de afdeling Meander Wonen. De afdeling Meander Wonen faciliteert de organisatie op het gebied van het beheer en onderhoud van het vastgoed. Dit wordt gehuurd of is in eigendom.

Binnen het cluster Bedrijfsvoering is vanwege een herstructurering de nieuwe functie ontstaan van

Ketenregisseur Vastgoed (36 uur)
Bouwtechnisch specialist, procesdenker, klantgericht, projectmanager

Functie-informatie

De afdeling
MeanderWonen wil de komende periode haar visie op regie en ketensamenwerking uitwerken. Hiertoe zal zij intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties aangaan met keten- en servicepartners, met als doel om innovatiever en efficiënter te werken én maximaal resultaat te behalen voor haar bewoners en de zorgclusters. Op de afdeling werken circa 20 medewerkers.

Opdracht
Als ketenregisseur vastgoed voert u de regie op de (externe) realisatie van het Meerjarig Onderhoudsplan (planmatig en preventief onderhoud) en het niet-planmatig onderhoud (mutatie- en correctief of incidenteel onderhoud). Deze planmatige en niet-planmatige onderhoudsprojecten kenmerken zich door een hoge complexiteit en/of afbreukrisico. Binnen gestelde kaders zet u plannen en beleid om naar concrete vastgoedprojecten met betrekking tot meerjarig onderhoud. U organiseert de selectie, aanbesteding en gunning van RGS (resultaatgerichte samenwerking) contracten. U ziet toe op een correcte naleving van de gemaakte afspraken door ketenpartners en daagt ze continu uit om te komen tot verbetering van de samenwerking en innovatie in de keten. U bent in staat om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen en te onderhouden, zowel intern als extern. U combineert een resultaatgerichte houding met gevoel voor intermenselijke verhoudingen.
Als vastgoed-expert kent u werkelijk alle ‘ins-and-outs’ op het gebied van het voorbereiden en realiseren van vastgoedprojecten op basis van RGS en vanuit de TCO (total cost of ownership) gedachte. U weet wat er speelt in het werkveld van onderhoud en ontwikkeling en kunt dit vertalen naar de meest innovatieve en vooruitstrevende samenwerkingsvormen. Op deze wijze draagt u bij aan de verdere ontwikkeling van de ketensamenwerking waarbij de belangen van Meander Wonen en haar klanten optimaal zijn gewaarborgd (“de zorg ontzorgd”).
Als ketenregisseur binnen het team Meander Wonen weet u ook op andere terreinen het verschil te maken. U bent als geen ander in staat om op een hoog abstractieniveau over de projecten heen te kijken, de ketensamenwerking te evalueren en met ideeën te komen om deze samenwerking vanuit strategisch oogpunt verder te optimaliseren. Vanuit senioriteit coacht u projectleiders, de contractbeheerder en de regiocoördinatoren, zowel vakinhoudelijk als op procesmatig vlak en u helpt hen zodoende om zichzelf te ontwikkelen. Binnen de onderhoudsprocessen vervult u de rol van kerngebruiker en stelt u Meander Wonen in staat om continu te verbeteren.

Taken
U voert de regie op realisatie van complexe vastgoedprojecten en/of met een hoog afbreukrisico. U bent verantwoordelijk voor het contractbeheer voor (project specifieke) overeenkomsten en contracten. U organiseert de selectie, aanbesteding en gunning van complexe RGS contracten. U verzamelt input en levert deze aan voor verbetering van de samenwerking met ketenpartners. U organiseert een adequate klachtafhandeling in samenwerking met de ketenpartners. U bent aanjager van continue verbetering in de keten. U dient als gesprekspartner met de clusterdirecteuren op het gebied van vastgoedonderhoud en Functionele Investeringen. U coacht en begeleidt projectleiders, de contractbeheerder en de regiocoördinatoren. U draagt bij aan het vormgeven van de visie op ketensamenwerking. U rapporteert aan de Manager Meander Wonen.

Functie-eisen

Voor deze functie bent u in het bezit van een afgeronde relevante opleiding op HBO/WO-niveau, zoals bouwkunde of bouwtechnische bedrijfskunde. U bent een stevige, doortastende en toekomstgerichte professional met duidelijke visie op vastgoedbeheer in de sociale (zorg)sector. Ketensamenwerking is hierbij voor u het uitgangspunt. U ziet het als een uitdaging om een stevige, inhoudelijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Meander Wonen én aan de ontwikkeling van zijn of haar collega’s. U komt, in dialoog met de keten- en servicepartners en de zorgclusters, tot de kern van de vraag met betrekking tot complexe, risicovolle (vastgoed)projecten. U creëert een aanpak om de zorg daadwerkelijk zoveel als mogelijk te ontzorgen. U werkt op een hoog abstractieniveau en u weet doelen om te zetten in concrete resultaten. U bent in staat projecten op te zetten en af te ronden. U bent een ervaren people en proces manager. Competenties als visionair, doortastend, innovatief, relatiegericht, besluitvaardig en coachend passen bij uw profiel.

Aanbod

Meander's sterke punten zijn haar doorgroei- en loopbaanmogelijkheden en de ruimte voor eigen regie. Geboden wordt een uitdagende functie waarbij veel ruimte bestaat voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Salariëring is conform cao vvt. Daarbij betreft het een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Andy Rossel (Consultant) op 06-20490247 of met Bas Thissen (Directeur) op 06-12286511. U kunt ook contact opnemen met ons kantoor te Maastricht op 043-3299955.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht