Deze vacature is vervuld.

Interim Manager IM & ICT

Maastricht 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Het betreft een middelgrote zorgorganisatie in het zuiden van Nederland en biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan cliënten, vooral chronisch zieken en ouderen.

Na een periode van digitalisering (van papier naar digitaal) gaat de organisatie nu over naar het optimaliseren van haar werkprocessen (van digitaal naar optimaal). Daarbij wil de organisatie uitgaan van 1 leidende proces- informatie-architectuur voor de juiste informatievoorziening en een gemeenschappelijk kader om sub-optimalisatie, eiland-automatisering, integratie-problematiek en maatwerk te voorkomen. Dit met als doelstelling om de bedrijfsvoering te optimaliseren. De afdeling ICT heeft hierin een belangrijke rol.

Functie-informatie

De (vaste) manager ICT is verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en onderhouden van een effectieve en integrale ICT visie, strategie en beleid (roadmap) en draagt zorg voor een optimaal alignement tussen de operatie en ICT. Hierbij is de functionaris verantwoordelijk voor de aansturing van de ICT organisatie (17fte), zowel m.b.t. de kwaliteit en efficiëntie van de operationele ICT processen, alsook m.b.t. de implementatie van ICT systemen ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen en de applicaties.

Op dit moment is er een groot aantal aan verschillende applicaties wat leidt tot suboptimaal gebruik van de mogelijkheden en hogere onderhoudskosten. Het is daarom noodzakelijk te komen tot integrale keuzes en om systemen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. De manager ICT is functioneel verantwoordelijk voor de samenhang in het portfolio en het –beheer. Met het directieteam vindt de strategische afstemming plaats over deze agenda.

De nadruk voor de interim Manager ICT ligt met name op het voortzetten en begeleiden van de lopende IT transitieprogramma’s binnen de organisatie. Denk hierbij aan het begeleiden van de omschakeling naar een nieuw systeem. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan het organiseren van ‘werkplek 2.0’ met als basis office 365 waardoor medewerkers in staat worden gesteld om overal en op welk tijdstip dan ook te kunnen werken. U bent verantwoordelijk voor het managen van het applicatieportfolio waarbij het goed functioneren van deze applicaties en het inventariseren van risico’s centraal staat. Tevens is men bezig met het aanstellen van nieuwe informatiemanagers hetgeen een nieuwe positie is binnen het team en deze dienen begeleid en gecoached te worden.

Functie-eisen

U bent academisch/HBO geschoold in de richting van bedrijfskunde of een ICT gerelateerde studie. Vanuit uw (zorggerelateerde) kennis van ICT bent u een stevig sparringpartner voor het bestuur/management. U brengt behoeften vanuit de organisatie helder in kaart en weet ingewikkelde ICT vraagstukken, ook voor andere, inzichtelijk te maken. Vanwege het overstijgende karakter van IM ICT is een helikopterview, conceptueel denkvermogen en het kunnen leggen van verbindingen tussen de verschillende afdelingen essentieel. Daarnaast wordt er niet gezocht naar een manager die al een complete blauwdruk in gedachte heeft, maar iemand die juiste vragen weet te stellen en de spreekwoordelijke verbinding weet te leggen.


Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Milo Gordijn (Recruitment Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31682253832.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht