Deze vacature is vervuld.

Interim Directeur gezondheidszorg en welzijn

Zuyd Academisch Limburg 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Onderwijsorganisatie

Functie-informatie

De directeur geeft samen met tien teamleiders zakelijk en inhoudelijk richting en leiding aan zes academies (Logopedie, Ergotherapie, Fysiotherapie, Vaktherapie, Mens en Techniek, Verloskunde), ook in hun onderlinge samenwerking.
De directeur werkt nauw samen met de collega-directeur academies Verpleegkunde en Sociale Studies. Beide directeuren delen een bedrijfsbureau. Vanuit dit bedrijfsbureau voeren de directeuren gezamenlijk beleid uit op financieel, organisatorisch, onderwijsinhoudelijk en beleidsmatig vlak. Zij stemmen de aansturing van het bedrijfsbureau in onderling overleg af.

Voornaamste verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
Verbinding en balans zijn de twee belangrijkste begrippen die verbonden zijn aan deze functie.

Balans in het domein en tussen de academies, tussen profileren en samenwerken, tussen vernieuwen en behoud van het goede, tussen verder ontwikkelen en loslaten, tussen intern en extern, tussen de inhoud van het vakgebied en leidinggeven aan processen

in gezamenlijkheid ontwikkelen van een duurzame strategische visie ten aanzien van de positie en profiel van de academies en het vertalen van deze breed gedragen visie naar concrete doelstellingen, portfolio, curriculum, (jaar)plannen en bijbehorende budgetten;

brede afstemming en versterken van de samenwerking binnen de twee clusters van het domein Gezondheid en Welzijn mede met het oog op het behoud van de sterke profilering en positionering, zowel intern als (eu)regionaal en landelijk als internationaal

borging en verbetering van de kwaliteit(szorg) van de opleidingen

de teamontwikkeling van de academies;

innovatie en professionalisering van onderwijs, onderzoek en leven lang leren, in en met het werkveld;

doorontwikkelen en verankeren van de onderwijsvisie en het strategische beleid binnen de academies respectievelijk de teams; deelnemen aan diverse overleggen

sterke samenwerking en verbinding via academies en lectoraten in relatie tot de transitiethema’s.

Bewaken van medezeggenschap en tevredenheid van studenten en medewerkers van de 6 Academies.

Functie-eisen

U bent geschikt voor deze interim opdracht als u
beschikt over een academisch werk- en denkniveau, aangevuld met relevante leidinggevende ervaring

visie hebt op onderwijs in het algemeen en het taakveld gezondheidszorg en welzijn in het bijzonder;

een verbindend leider bent met ruime managementervaring die talent vanuit een positieve mens-visie tot ontwikkeling weet te brengen

beschikt over ruime ervaring in een eindverantwoordelijke strategische positie binnen een kennisintensieve organisatie met autonome professionals

met souplesse kunt bewegen in regionale, landelijke en internationale netwerken, op basis van een eigen kompas

beschikt bij voorkeur over een goed en uitgebreid netwerk in de gezondheidszorg

ervaring hebt met brede integrale (bedrijfsvoering) verantwoordelijkheid in organisaties in verandering en aantoonbaar ervaren bent met de inbedding hiervan in de praktijk

We zoeken een persoon die
beschikt over een vertrouwenwekkende persoonlijkheid, nieuwsgierig is en open staat voor de drijfveren van degenen waarmee hij/zij samenwerkt;

samenwerken en verbinden zowel in- als extern

open en transparant in communicatie is, de dialoog koestert en de discussie niet schuwt

leiderschap toont, ondernemend, resultaatgericht en innovatief is.

Aanbod

Interim opdracht als gevolg van structurele vacature die op termijn wordt ingevuld. Duur van de opdracht: september tot en met december 2019. Fulltime

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Marijke Pfennings (Consultant) bereikbaar via telefoonnummer 06-52773262 of Luc Theunissen (Directeur), bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht