119186_HotelManagement1400x400.jpg

Reageren op deze vacature

direct solliciteren
vacature overzicht

Directeur van de Hotel Management School Maastricht en van de Academie voor Facility Management

Zuyd Hogeschool Maastricht en Heerlen 36 uur U kunt solliciteren

Opdrachtgever

Zuyd Hogeschool is een ambitieuze hogeschool in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, onderzoek voor bedrijven en instellingen, en trainingen en opleidingen voor professionals. Sinds jaar en dag staan diverse opleidingen in de top van de keuzegidsen. Dit komt onder andere door de persoonlijke aandacht voor studenten en de relatieve kleinschaligheid. Bovendien werkt Zuyd over de grenzen van vakgebieden heen intensief samen met bedrijven, (kennis)instellingen en overheden. Dit omdat Zuyd ervan overtuigd is dat het in de 21e eeuw niet alleen om kennis gaat, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen.
Met circa 14.000 studenten, 50 bachelor-, master- en associate degree-opleidingen, 12 vestigingen in 3 steden, 28 lectoraten, gemiddeld 7.000 stages en 2.500 afstudeerprojecten per jaar, én met een voorgeschiedenis die ruim 100 jaar terug gaat, is Zuyd sterk verankerd in Limburg en de Euregio Maas-Rijn. Hiermee levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan de economische en maatschappelijke ontwikkelagenda van deze regio.

Hotel Management School Maastricht
Onder het motto ‘The next step in hospitality’, worden jonge mensen opgeleid tot gekwalificeerde en gepassioneerde professionals die in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en innovatie van de nationale en internationale hospitality industrie. De Hotel Management School Maastricht behoort tot de top van de hotelmanagement opleidingen in Europa en is nationaal (NVAO) en internationaal (THE-ICE) geaccrediteerd. Hotel Management School Maastricht biedt zowel een Nederlands- als een Engelstalige vierjarige bachelor aan. Aan de opleiding zijn de lectoraten Future of Food, Data Driven Hospitality en Global Minds@Work verbonden. De schoolcampus maakt deel uit van een prachtig park op ongeveer tien minuten fietsen van het bourgondische centrum van Maastricht. Op de campus bevinden zich het onderwijsgebouw, het Teaching Hotel Château Bethlehem en de studentenflats voor de eerstejaars.

Academie voor Facility Management
Facility Management is een brede toonaangevende bedrijfskundige opleiding in de dienstverlening. Studenten kunnen zich onder andere specialiseren in vastgoedontwikkeling, hospitality, event management en leisure. Facility Management biedt een vierjarige bachelor opleiding aan, een tweejarige associate degree en een eenjarige, Engelstalige, master in Facility and Real Estate Management. Alle opleidingen worden zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Aan de academie is tevens het lectoraat voor Facility Management verbonden.

Zuyd Hogeschool:

  • Ambitieuze hogeschool in het hart van Europa
  • 14.000 studenten, 50 bachelor-, master- en associate degree-opleidingen
  • Passie voor de ontwikkeling van de student, integratie van onderzoek in onderwijs en verankering van onderwijs in de praktijk

Functie-informatie

Als directeur geeft u samen met twee managementteams op faciliterende wijze zakelijk en inhoudelijk leiding aan twee academies: de Academie voor Facility Management in Heerlen en de Hotel Management School Maastricht. De academies hebben samen circa 2000 studenten, 150 fte en een begroting van € 20 miljoen.
Vanuit de kernkwaliteiten van Zuyd Hogeschool – passie voor de ontwikkeling van de student, integratie van onderzoek in onderwijs en verankering van onderwijs in de praktijk – ontwikkelt en geeft u richting aan visies voor beide academies, stimuleert u bij medewerkers en studenten de discussie hierover en schept u de voorwaarden voor implementatie binnen de financiële randvoorwaarden. U vertaalt, in overleg met MT en medewerkers, deze visies naar concrete doelstellingen, portfolio, curriculum-(vernieuwing), (jaar)plannen en bijbehorende budgetten.
Met een ruime blik naar buiten bent u ondernemend en in staat om ontwikkeling en verandering in gang te zetten, te bestendigen en daarvoor draagvlak te creëren. U begrijpt wat beide academies op langere termijn nodig hebben op het gebied van onderwijskwaliteit, studentenwelzijn, informatievoorziening, HRM en internationalisering. Met scherp oog voor innovatie en professionalisering werkt u aan de aanscherping en verdere ontwikkeling van het portfolio van onderwijs onderzoek, curriculumvernieuwing en borging van de (procesmatige) kwaliteit van de geboden opleidingen, maar ook aan de huisvestingsvraagstukken en de optimalisering van de ondersteunende processen. U stuurt op de verdere versteviging en uitbouw van de strategische (internationale) positionering, inhoud, innovatie en gezonde bedrijfsvoering. U onderhoudt een relevant netwerk op regionaal, landelijk en internationaal niveau. U geeft op een inspirerende wijze leiding aan lectoren en opleidingsmanagers en ondersteunt hen in het realiseren van hun doelen. Vanuit de diverse diensten kunt u rekenen op ondersteuning om uw opdracht optimaal te kunnen invullen. U rapporteert in deze positie rechtstreeks aan het College van Bestuur.

De uitdaging:

  • Leiding geven aan 2 academies
  • Ontwikkelen en richting geven aan visies academies
  • Uitbouw van de strategische (internationale) positionering

Functie-eisen

Naast een afgeronde academische opleiding brengt u voor deze positie (internationale) ervaring mee in een eindverantwoordelijke strategische positie binnen een kennisintensieve organisatie met autonome professionals. Naast aantoonbare affiniteit met de werkvelden van beide academies heeft u een duidelijke visie op de toekomst van hospitality en facility management, het hoger onderwijs én de verbinding daartussen. Vanuit een integrale (bedrijfsvoering) verantwoordelijkheid heeft u transities begeleid, waarbij verantwoordelijkheden dieper in de organisatie kwamen te liggen. U staat bekend als een benaderbare en verbindende leider die talent vanuit een positieve mensvisie tot ontwikkeling weet te brengen en medewerkers de ruimte geeft die ze nodig hebben om tot optimale bloei en betrokkenheid te komen. Met souplesse kunt u bewegen in regionale, landelijke en internationale netwerken, op basis van uw eigen kompas en in het belang van Zuyd en de academies. Bij voorkeur beschikt u ook over een relevant regionaal, landelijk en internationaal netwerk c.q. bent u bereid dit actief te gaan ontwikkelen. U toont leiderschap, bent ondernemend, innovatief en resultaatgericht. In uw communicatie bent u open en transparant. U koestert de dialoog en schuwt de discussie niet. U neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen en spreekt ook anderen hierop aan. U bent gericht op samenwerken, verbinden en oprecht geïnteresseerd in de ander. Tot slot zijn politiek gestuurde processen u niet vreemd. Vanwege het internationale karakter van de Hotel Management School Maastricht beschikt u over uitstekende kennis van de Engelse taal.

U heeft:

  • Een afgeronde academische opleiding 
  • Ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke strategische positie binnen een kennisintensieve organisatie
  • Visie op hoger onderwijs gericht op hospitality en facility management
  • Een ondernemende en verbindende leiderschapsstijl

Aanbod

Zuyd biedt een innovatieve, warm-menselijke omgeving, waarin hard wordt gewerkt aan het realiseren van het de ambitie om de student optimaal te faciliteren in het realiseren van haar of zijn leerdoelen. Inschaling van deze functie vindt plaats conform de CAO. Het betreft een fulltime aanstelling (36 uur) met uitzicht op een vast dienstverband.

Geïnteresseerd?

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om vóór 22 november a.s. op deze vacature te reageren middels een op deze positie toegespitste motivatiebrief en CV.

De voorselecterende gesprekken bij Equipe staan gepland in week 47 en 48. Op donderdag 9 december a.s. staat de eerste gespreksronde bij Zuyd gepland.  

Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met een van onderstaande consultants.

 

luc_theunissen.jpg

Luc Theunissen

Senior Consultant/Directeur
l.theunissen@equipe-bv.nl
+31(0)6 29 08 52 79

Désirée_27092021_001.jpg

Désirée Alzer

Senior Consultant
d.alzer@equipe-bv.nl
+31(0)6 128 29 386