Deze vacature is vervuld.

Directeur Bedrijfsvoering

Openbaar Ministerie Academisch Maastricht 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Door gerichte handhaving van het strafrecht draagt het bij aan een rechtvaardige samenleving. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving en slachtoffers in het bijzonder. Samen met de Rechtspraak vormt het OM de rechterlijke organisatie. Officieren van justitie (OvJ) en advocaten-generaal zijn lid van de rechterlijke macht. Het OM is een zelfstandige organisatie binnen het domein van justitie en veiligheid. Om de maatschappelijke opdracht van het OM zo goed mogelijk te vervullen, acteert het OM in een breed maatschappelijk- en bestuurlijk netwerk. Dagelijks werkt het OM samen met overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Openstaan voor en kunnen omgaan met verschillen hoort bij onze professionele beroepsopvatting en het werk van de officier van justitie.

Het arrondissementsparket Limburg is volop in beweging. Elke dag wordt door ongeveer 260 professionals gewerkt aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Dat gebeurt door slimme, de meest efficiënte en effectieve interventies in samenwerking met andere partijen. Daarbij is het parket een aanspreekbare, toegankelijke en betrouwbare netwerkpartner en neemt het een deskundige en gezaghebbende positie in de strafrechtketen in. Met een regio van ruim 1,1 miljoen inwoners en 33 gemeenten, grenzend aan België en Duitsland, beslaat het parket een uniek en uitdagend werkterrein. Voor 2020 staan drie onderwerpen centraal: sturen op meer instroom, een efficiëntere en effectievere uitstroom en versterken van de samenwerking door gebiedsgebonden werken op basis van werkstromen. Ook de samenwerking op het gebied van ondermijning in het zuidelijk ondermijningskwadrant en in euroregionaal verband spelen hierbij een belangrijke rol. Namens het Openbaar Ministerie zijn wij voor een periode van twee jaar op zoek naar een;

Directeur Bedrijfsvoering (32 uur)
Bedrijfskundige people manager met een passie voor het optimaliseren van processen

Functie-informatie

Als directeur bedrijfsvoering (DBV) ben je lid van de parketleiding en lid van het managementteam. In samenspraak met de Hoofdofficier (HOvJ) en de plaatsvervangend Hoofdofficier (plv. HOvJ) ben je verantwoordelijk voor een parket. Als DBV van een parket word je benoemd door het College van Procureurs-Generaal. Functionele aansturing vindt plaats binnen de geldende concernkaders. Jij bent hierin verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van de bedrijfsvoering van het parket. Je neemt deel aan het kernberaad bedrijfsvoering; het gremium van alle directeuren bedrijfsvoering uit het land, inclusief de Procureur-Generaal die is belast met de portefeuille bedrijfsvoering. Tevens neem je deel aan landelijke programma´s, stuur- of werkgroepen.

Wat ga je doen als DBV? Er kunnen globaal drie rollen worden onderscheiden die je als DBV vervult. In de eerste rol leg je als lid van de parketleiding samen met de HOvJ verantwoording af aan het College over de parketresultaten in brede zin. Daarmee wordt de vervlechting van het primair proces en de bedrijfsvoering gegarandeerd. In de tweede rol denk je mee met concern brede ontwikkelingen, richtlijnen en uniformering. Tenslotte heb je een rol als trekker van veranderingen binnen het OM, bijvoorbeeld voor OM 2020, Strafvordering 2020, digitaliseringsprogramma’s, e.d. Hierbij trek je samen op met HOvJ’s en plaatsvervangende HOvJ’s. Over de laatste twee rollen leg je rechtstreeks verantwoording af aan het College / PG bedrijfsvoering.

Overige taken zijn:

Lokaal invullen van de landelijke kaders op het gebied van bedrijfsvoering,
gericht op het primair proces van het OM;
Toepassen van logistieke principes en kwaliteitseisen
van het OM op de digitalisering van het primair proces;
Aansturen van het team Bedrijfsvoering;
Deelname als lid van de parketleiding aan de planning en control-cyclus van het
parket;
Continue inzet op verbetering, o.a. door samen te werken met andere
parketten;
Zorgdragen voor de interne beheersing van bedrijfsrisico’s en digitale
weerbaarheid;
Inhoudelijke gesprekspartner op het gebied van bedrijfsvoering, digitalisering en
logistiek binnen de parketleiding en voor partners in de strafrechtketen, zoals de
rechtbank en de politie.

Functie-eisen

Gewenst profiel;

Je begrijpt het volledige speelveld van (de digitalisering) van het primaire proces en schakelt binnen dit
proces inhoudelijk, collegiaal en sturend met partners;
Je hebt een overkoepelend beeld van het primair proces en van de bedrijfsvoering;
Je doorziet de bedrijfsmatige consequenties van keuzes, en signaleert trends;
Je bent in staat op hoofdlijnen te sturen en risicomanagement toe te passen;
Je draagt verantwoordelijkheid voor de diensten rondom personeel, inkoop, organisatie, financiën, ICT,
communicatie en huisvesting. Voor een aantal van deze diensten geldt dat de uitvoering (deels) is belegd
bij de uitvoeringsorganisatie van het OM, de DVOM (Dienstverleningsorganisatie OM).

Als DBV ben je ook verantwoordelijk voor de afspraken die het OM-onderdeel met de DVOM maakt en zodoende lever je ook input om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren/continueren. Dit vraagt om inhoudelijke kennis en stevige managerial skills, maar ook om flexibele beïnvloedingsstijlen.

Een belangrijke taak is het inrichten van de logistiek van de bedrijfsvoering op het OM onderdeel, vooral ten aanzien van digitalisering van het primair proces. Hierin wordt een grote mate van zakelijkheid verwacht. Veel landelijke projecten vragen zowel om lokale implementatiekracht als om discipline in de realisatiefase. Binnen de organisatie ben je zichtbaar en toegankelijk. Specifiek voor Limburg geldt de opdracht om vanuit bedrijfsvoering in de periode van twee jaar een sterke impuls te geven aan het realiseren van de drie centrale opdrachten.

Functie-eisen:
Afgeronde relevante academische opleiding en academisch werk- en denkniveau;
Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring op het gebied van bedrijfsvoering binnen complexe organisaties;
Ruime en aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen in een professionele organisatie in een
complexe setting met ketenontwerpprincipes;
Ervaring met procesontwerp, logistiek management en digitalisering;
Het vermogen om een verbindende positie in te nemen in een politiek-bestuurlijke en verbaal sterke
omgeving;
Daarbij beschik je over vasthoudendheid, veerkracht en ben je in staat om snel te schakelen;
Tenslotte ben je integer, resultaatgericht, pragmatisch, planmatig en organisatiesensitief.

Aanbod

Het Openbaar Ministerie biedt een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De salarisindicatie is schaal 16 (€ 5.710,74 - € 7.813,14 bij een fulltime aanstelling). De 2-jarige aanstelling is gebaseerd op een werkwerk van 32 uur. De standplaats is Maastricht.

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij je graag uit om direct via de link te reageren.

Kijk voor informatie over het Openbaar Ministerie op: https://www.om.nl/.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bas Thissen (Directeur/Senior Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of +31612286511 of met Wilbert Puts (Senior Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of +31610582498.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht