Directeur

Gemeente Roermond Academisch Roermond 40 uur U kunt solliciteren

Opdrachtgever

Roermond is een ambitieuze en bruisende gemeente. Met bijna 10 miljoen bezoekers per jaar is alleen de hoofdstad méér bezocht dan Roermond. Roermond biedt tegelijkertijd een aangename woonomgeving aan haar inwoners, voorzieningen zijn op orde en heeft een stevige positie als centrumstad. De lokale economie draait op volle toeren en men is erin geslaagd de sociale transities goed te laten landen in de stad.
Zowel het bestuur als de organisatie heeft nog veel uitdagingen. Zo wil men de economische basis onder de stad versterken, het woningaanbod beter laten aansluiten op de vraag, de stad duurzamer maken en men staat voor flinke (ook financiële) opgaven in het sociaal domein. Tegelijkertijd is Roermond volop bezig om beter aan te sluiten op de veranderingen in de samenleving. Men wil ruimte geven aan initiatieven in de stad. Inwoners, bedrijven en organisaties meer betrekken bij het beleid dat men maakt en uitvoert .

Functie-informatie

Als directeur maakt u onderdeel uit van de 3-hoofdige directie en stuurt samen met collega-directeuren integraal op organisatie-ontwikkeling, gemeentebrede bedrijfsvoering en op strategische dossiers. U bent de leidinggevende van afdelingshoofden en doet dat op coachende en faciliterende wijze. Op dit moment betreft het de afdelingen Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten, Voorbereiding en Realisatie, Beheer Openbare Ruimte, Bouwtoezicht, Stadstoezicht en Concernondersteuning. U bent eindverantwoordelijk voor prestaties binnen het ruimtelijk-economisch domein voor gemeentebrede onderwerpen op het gebied van Concernondersteuning. Het primaire aandachtsgebied is weliswaar het ruimtelijk domein, maar men is nadrukkelijk ook op zoek naar iemand die de verdere ontwikkeling van de organisatie mede kan leiden. Die koers bepaalt en koers vasthoudt. Anderen inspireert en motiveert. Men verwacht van dat u het samenspel tussen bestuur en organisatie goed doorziet en verder professionaliseert. Want de gemeentelijke organisatie moet voortdurend schakelen in de vele rollen die ze heeft. Blauwdrukken zijn er nauwelijks meer en wendbaarheid wordt steeds belangrijker. Dat vraagt een professioneel samenspel tussen het college en de ambtelijke leiding. Een samenspel gebaseerd op respect voor elkaars rol en (samen)werkend vanuit vertrouwen, transparantie en lef. Tevens vervult u ook de rol van strategisch adviseur richting college(leden) en zorgt u voor de verbinding tussen de ambtelijke en bestuurlijke processen. Voorts vervult u in specifieke gevallen de rol van ambtelijk opdrachtgever inclusief de aansturing van personeel in majeure dossiers waaronder de Omgevingswet en neemt u deel aan diverse stuurgroepen.

Functie-eisen

Voor deze positie beschikt u over een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring, als integraal manager op directieniveau, in een politiek-bestuurlijke omgeving. U heeft affiniteit tot het ruimtelijk domein inclusief economie. Daarnaast heeft u een track-record opgebouwd op het gebied van organisatie-ontwikkeling in het algemeen en change-vraagstukken in het bijzonder. Tevens beschikt u over ervaring met vormen van regionale samenwerking en heeft u inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. U bent een verbindend leider die gericht is op samenwerking met aandacht voor mensen. Iemand die resultaatgericht en besluitvaardig is en keuzes durft te maken. Een stevige gesprekspartner die goed kan schakelen zowel naar bestuur als naar de ambtelijke organisatie. U geeft leiding op basis van vertrouwen en biedt ruimte voor lef en ondernemerschap. U heeft visie, staat bekend als inspirator die richting geeft en motiveert. Verder bent u te typeren als authentiek, integer, zichtbaar en toegankelijk.

Aanbod

Een rol waarin uw bijdrage van cruciaal belang is voor het verder professionaliseren van de organisatie. Vanuit uw positie kunt daadwerkelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan het succesvol laten functioneren van de gemeente en hiermee realiseren van de ambities van deze (centrum)gemeente met grootstedelijke problematiek. Uiteraard kunt u rekenen op een aantrekkelijk en marktconform primair- en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Inschaling vindt plaats volgens de CAR UWO, schaal 15. Het betreft een vast dienstverband voor 36 uur per week.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen, Sr Consultant/Directeur, telefoonnummer 06-29085279 of met Desiree Alzer, Sr. Consultant, telefoonnummer 06-12829386. U kunt ons ook op het algemene nummer (043-3299955) bellen.

Reageren op deze vacature

direct solliciteren

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht