Deze vacature is vervuld.

Directeur

Business Post Zuid-Limburg BV Academisch Sittard 40 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever, Business Post is een organisatie van samenwerkende postbedrijven in heel Nederland. Het is begonnen als een samenwerking tussen SW-bedrijven, maar inmiddels zijn er ook commerciële postbedrijven actief binnen Business Post. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog in het vaandel. Business Post werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze medewerkers hebben baat bij een stabiele toekomst en een bijbehorende stabiele werkomgeving.
Business Post Zuid-Limburg BV is een aparte juridische entiteit en een honderd procent dochter van MTB Regio Maastricht NV. Business Post Zuid-Limburg BV heeft een omzet van circa vijf miljoen euro. De bezetting bestaat uit circa 350 (SW)-medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, respectievelijk medewerkers met een participatie achtergrond. De dienstverlening van Business Post Zuid-Limburg BV omvat naast de core business: 24 uur streekpost, ook de afhandeling van binnen- en buitenlandse post, pakketpost, aangetekende stukken en pakketten, geadresseerde dan wel huis-aan-huis mailings en couverteer-activiteiten. In het sorteercentrum in Sittard worden poststukken verwerkt, gesorteerd en verdeeld. De bezorging gebeurt vanuit verschillende dependances in Zuid- en Midden-Limburg. Ten aanzien van de diensten P&O, ICT en F&A huurt de organisatie capaciteit en expertise in bij MTB NV.

Functie-informatie

Business Post Zuid-Limburg BV opereert op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Zij wordt geacht een specifieke, sociale overheidsopdracht bedrijfsmatig en markt- en klantgericht uit te voeren. Als Directeur bent u bij uitstek de persoon die de brug tussen beide werelden slaat. Uw voornaamste verantwoordelijkheden zijn het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie gericht op de markt rekening houdend met de effecten van wetgeving en overheidsbeleid. Tevens geeft u invulling aan marktgericht ondernemerschap. Als Directeur levert u een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de commerciële doelstellingen. U werkt aan een optimale bedrijfsvoering, kostenbeheersing en permanente efficiencyverbetering. Tevens draagt u zorg voor een optimale informatie- en communicatiestructuur, zowel intern als extern en vertegenwoordigt u de organisatie in externe contacten met gemeenten, UWV, zorginstellingen, brancheorganisatie, opdrachtgevers/prospects en overige belanghebbenden. Als Directeur geeft u direct leiding aan een Operationeel Manager en een Commercieel Manager. U rapporteert aan de Directeur/ Bestuurder van MTB regio Maastricht NV.

Functie-eisen

U beschikt over een Academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in een managementpositie met integrale verantwoordelijkheid voor de totale bedrijfsvoering, waarin onder meer ervaring is opgedaan met complexe vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Tevens heeft u actuele kennis van de gebieden arbeidsontwikkeling, sociale wetgeving, sociale werkvoorziening en Europese aanbestedingen en bent u in staat de ontwikkelingen te vertalen naar een ondernemersgerichte toekomstvisie en strategie voor Business Post Zuid-Limburg BV. U heeft het vermogen om een politiek-bestuurlijk netwerk op te bouwen en te onderhouden alsmede een goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen. Door uw netwerk en commerciële en verbindende vaardigheden bent u in staat om in diverse contexten en op verschillende niveaus adequaat te functioneren. U heeft een open en ontvankelijke houding jegens en ervaring met medezeggenschap en medewerkers. U weet goed evenwicht te bewaren tussen ‘menselijk’ en ‘zakelijk’ en vindt ‘uw club’ belangrijker dan de eigen loopbaan. Affiniteit met de specifieke doelgroep is een absolute must.

Aanbod

Business Post Zuid-Limburg BV biedt een warme, menselijke en klantgerichte omgeving, waarin hard wordt gewerkt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief te ondersteunen in het vinden van werk en medewerkers vanuit de participatiewet werk te bieden. Vanuit deze positie kunt u een belangrijke rol vervullen in het optimaal invullen van deze doelstelling. Inschaling van deze functie heeft plaats gevonden conform de gemeentelijke regeling AGM schaal 14.

Inlichtingen bij

U kunt reageren tot 10 september a.s. De eerste gesprekken bij de opdrachtgever staan gepland op 13 en 14 september a.s.
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen (Directeur), bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Desirée Alzer (Senior Consultant), bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-12829386.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht