Deze vacature is vervuld.

Coördinator Cliëntenadministratie

Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden -Limburg Academisch Herten 36 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

De opdrachtgever: PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding, onderwijs, werk en vrije tijd. Dit gebeurt in of nabij huis, bij andere bedrijven of organisaties en vanuit eigen kleinschalige voorzieningen, midden in de samenleving. PSW bevordert dat mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk richting en inhoud geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding van respect voor eigenheid van cliënten. Iedereen telt mee is dan ook geen streven maar een uitgangspunt! Bij PSW werken circa 1.070 professionele medewerkers en 460 vrijwilligers voor ruim 2.000 cliënten. Het centraal bureau is gevestigd in Roermond.

De dienstverlening is onderverdeeld in: Dagbesteding, Wonen, PSW Werk, PSW Junior en PSW Thuis. Werken bij PSW betekent werken in een organisatie die ernaar streeft mensen te verbinden en te laten groeien. Ieder mens is uniek. Dat betekent dat de medewerkers van PSW elke dag opnieuw met andere uitdagingen, dromen en talenten te maken hebben.

Gezien de continue veranderingen binnen het sociaal domein en de Wlz neemt ook de complexiteit binnen de financiële discipline van PSW toe. Dit leidt ertoe dat het in control zijn door verbetering van stuurinformatie en de zorgverantwoording, steeds belangrijker wordt. Hiermee neemt de afdeling Financiën een cruciale positie in binnen de organisatie en dient de afdeling verder te professionaliseren.

Om vorm te geven aan bovenstaande ambities is Equipe Professionals Only namens PSW op zoek naar een:

Coördinator Cliëntenadministratie
- analytisch, communicatief vaardig, procesverbeteraar en coach -

Functie-informatie

De uitdaging: Als coördinator Cliëntenadministratie gaat u zorgen voor een efficiënte inrichting van het zorgregistratie- en facturatieproces met als doel het juist, tijdig en volledig factureren/declareren van de geleverde zorg. U bent verantwoordelijk voor uitvoering van de Zorgcontrolcyclus en de informatievoorziening op het gebied van Zorgcontrol.

U geeft functionele aanwijzingen en coördineert de dagelijkse werkzaamheden van het team Cliëntenadministratie, met in totaal, inclusief uzelf, 6 medewerkers. U faciliteert en coacht hen om hen optimaal te laten presteren. Verder bent u een spin in het web van cijfers, regelgeving, mensen, processen en systemen. U werkt nauw samen met de financiële administratie in het voorbereiden van de maandelijkse rapportages. Ook werkt u nauw samen met de sectorcontroller die Zorgcontrol in zijn portefeuille heeft en voorziet deze van de juiste gegevens zodat hij in staat is goed onderbouwde analyses te maken. Verder faciliteert u collega’s die de directe zorg leveren in het proces van zorgregistratie door het registratiesysteem optimaal vorm te geven en continu te optimaliseren. U blijft continu op de hoogte van wijzigingen in wet- en regelgeving en voert overleg met externen zoals gemeenten, het zorgkantoor en andere zorgaanbieders. Dit laatste met het oog op kennisdeling. U legt in deze functie verantwoording af aan de Manager Financiën.

Functie-eisen

Uw profiel: U heeft een afgeronde HBO (HEAO) of WO (Gezondheidswetenschappen beleid en beheer) opleiding of een andere opleiding in een relevante richting gevolgd. Daarnaast bent u in staat om op de hoogte te blijven van relevante wet- en regelgeving en kunt de vertaalslag maken naar organisatorisch beleid. Ook heeft u ervaring met het plannen en organiseren van werkzaamheden voor een afdeling zodat de benodigde input voorhanden is om hiermee de managementrapportages tijdig en correct te kunnen opstellen. U bent zowel in- als extern een verbindende kracht en zorgt u zo voor een tijdige en volledige informatievoorziening. Daarbij bent u in samenspraak met de BI specialist voortdurend bezig met het verbeteren van processen om te allen tijde tot een volledige en snelle output te komen.

Bovendien vindt u het leuk om collega’s te stimuleren en te begeleiden in het goed registreren van de zorgactiviteiten. Competenties op het gebied van analyse, structuur en continue verbeteren van processen zijn bij u uitermate goed ontwikkeld.

Aanbod

Het aanbod: PSW is een organisatie die investeert in ontwikkeling en opleiding van medewerkers. PSW biedt een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO gehandicaptenzorg.

Salarisindicatie tussen min. € 52.000,- en max. € 63.000,-, in combinatie met een aantrekkelijk secundair arbeidsvoorwaardenpakket (een collectieve ziektekostenverzekering, WGA hiaatverzekering en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn).


Inlichtingen bij

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Dan nodigen wij u graag uit om direct via onze website www.equipe-bv.nl op deze vacature te reageren. U vindt de functie terug onder vacaturenummer 7706.
Voor verdere informatie over PSW www.psw.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Marijke Pfennings, Consultant op 06-52773262 of met Milo Gordijn, Recruitment Consultant 06-82253832 van Equipe Professionals Only.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht