Deze vacature is vervuld.

Concernstrateeg

Gemeente Heerlen Academisch Heerlen 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

De gemeente Heerlen is de centrumstad van Parkstad Limburg. Een stad met een eigenzinnig en non-conformistisch karakter. Een stad die continu in beweging is, zich vernieuwt, en die wordt gekenmerkt door een maak- en deelcultuur. Heerlen is nooit af. Daarmee is Heerlen een aantrekkelijke stad voor mensen met ideeën, plannen en initiatieven. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte voor ontwikkeling en creativiteit. De energie van Heerlen is authentiek, komt van onderop en is niet elitair. Daardoor is Heerlen niet alleen een stad vóór, maar vooral dóór mensen. De ambtelijke organisatie acteert vanuit zes domeinen, een bestuursdienst en aan de hand van vijf programmalijnen.

Functie-informatie

De uitdaging
De gemeente Heerlen werkt aan mooie en uitdagende opgaven die verwoord zijn in het coalitieakkoord ‘Samen doorbouwen met lef’. Om gezamenlijk doelen te kunnen halen hecht de gemeente Heerlen veel waarde aan strategisch, integraal en onafhankelijk advies op bestuurlijke en organisatorische vraagstukken. Als concernstrateeg maakt u de verbinding tussen strategie, toekomstvisie en de diverse beleidsvelden. Vanuit uw positie gaat u, met een uitstekend gevoel voor de omgeving en bestuurlijk samenspel, met een flexibele instelling en stevig adviseurschap, vorm geven aan het realiseren van de strategische doelen. Deze hebben betrekking op Heerlen als sociale stad, centrumontwikkeling, veiligheid, economie en werk, ruimte, wonen en mobiliteit, duurzaamheid en milieu, onderwijs, sport en cultuur. Uw werkterrein ligt vooral op complexe vraagstukken die domein overstijgend zijn en waarbij de inbreng van verschillende betrokkenen (samenleving en gemeente) van groot belang is. U adviseert directie, managementteam en college met betrekking tot politiek strategische aangelegenheden, ondersteunt het bestuur bij politiek gevoelige dossiers en de griffie/raad bij kader stellende documenten. Tevens verricht u accountmanagement, netwerk- en belangenbehartiging op strategische dossiers en samenwerkingen op gemeentelijk, regionaal, landelijk en Europees niveau. Voorbeelden hiervan zijn het “Nationaal Programma Zuid-Limburg” en de “Regiodeal”. U regisseert en coördineert de processen rondom deze vraagstukken en bereidt de (bestuurlijke) besluitvorming voor. Het ophalen van kaders, het toetsen van haalbaarheid en het bereiken van draagvlak zowel bij inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties of andere overheden is voor u een vanzelfsprekendheid. U heeft een voorbeeldfunctie in het integraal en creatief aanpakken van de vraagstukken. Vanuit een helicopterview verbindt u de diverse programmalijnen met elkaar. In uw werk bent u de inspiratiebron voor anderen. U gaat verbindend te werk en draagt kennis en kunde met enthousiasme over op anderen. Hiërarchisch rapporteert u aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur; de reikwijdte van uw opdrachten is veelal gemeente breed.

Functie-eisen

U bent een communicator bij uitstek en legt goed contact met alle lagen binnen én buiten de organisatie. U bent in staat om belangen van anderen goed helder te krijgen, partijen met elkaar in contact te brengen en met hen tot een goede analyse van het vraagstuk te komen. Voor de ambtelijke organisatie en het bestuur bent u een sparringpartner op strategisch niveau. In de organisatie bevordert u de strategische en integrale benadering van vraagstukken en geeft u samen met anderen vorm aan de te realiseren doelen. Daarnaast bent heeft u een breed interessegebied waarbij u wordt geprikkeld door nieuwe ontwikkelingen. Ook haalt u graag de buitenwereld naar binnen. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in een strategisch adviserende beleidsfunctie in een politiek-bestuurlijke omgeving. U bent analytisch, doelgericht en zorgvuldig in het proces. Het relevante netwerk in de regio is u bekend. U weet welke issues actueel zijn, denk hierbij aan de Regiodeal, de samenwerking met Sittard-Geleen en Maastricht, de provincie en overige Parkstadgemeenten en –organisaties. U bent open en toegankelijk in het contact en een stevige gesprekspartner. Tot slot bent u niet alleen goed in de mondelinge communicatie, maar bent u ook in staat ideeën en voorstellen in begrijpbare taal op papier te zetten.

Aanbod

Een rol waarin uw bijdrage van cruciaal belang is voor de verbinding met de samenleving in al haar geledingen waarbij u tevens zorg draagt voor een verdere professionalisering van de organisatie. Vanuit uw positie levert u daadwerkelijk een wezenlijke bijdrage aan het succesvol laten functioneren van de gemeente en hiermee het realiseren van de ambities van deze (centrum)gemeente met grootstedelijke problematiek. Uiteraard kunt u rekenen op een aantrekkelijk en marktconform primair- en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Désireé Alzer, bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386
Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment maken deel uit van de selectieprocedure.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht