4a71cfc5de49cbc40ed684b0ab36a1af.jpg
Deze vacature is vervuld.

Business Controller

Gemeente Eijsden-Margraten Academisch Margraten 36 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

180 professionals werken elke dag met veel energie vanuit een viertal principes: resultaatgericht, veerkracht, wendbaarheid en vitaliteit, aan de ontwikkeling van de gemeente Eijsden-Margraten als aantrekkelijke woon-, werk-, en leefomgeving. Een duurzame relatie met burgers, partners en medewerkers vormt de basis voor het realiseren van deze opvatting. Vanuit de visie ‘Dichtbij het leven’ levert de gemeente Eijsden-Margraten een niet te onderschatten bijdrage aan tevreden inwoners, bestuurders en medewerkers.
De organisatie maakt momenteel een transitie door naar een organisatie waarin verantwoordelijkheden dieper in de organisatie komen te liggen en er gewerkt wordt aan de hand van thema’s. Dit themagerichte werken betekent dat er meer met interdisciplinaire teams gewerkt gaat worden. Ook binnen het fysieke beleidsveld worden hierin deze eerste stappen gezet.

Functie-informatie

Om het fysieke beleidsveld vanuit financiën optimaal te ondersteunen en te faciliteren zijn wij namens onze opdrachtgever op zoek naar een Business Controller, een doortastende financiële professional met passie voor de business en gericht op het structureren en optimaliseren van processen.

De uitdaging
De positie van Business Controller is nieuw in de organisatie. Samen met een Financieel Adviseur staat u opgesteld voor het beleidsveld ‘fysiek’. Tot dit beleidsveld worden gerekend de domeinen Openbare Ruimte, Fysieke Leefomgeving, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningen, Toezicht Handhaving en het Projectbureau. Vanuit de prioritaire thema’s Duurzaamheid, Wonen, Leefstijl en Natuur/Landbouw Plattelandseconomie worden beleidsveld overstijgende programma’s ontwikkeld en geïmplementeerd.
Als Business Controller bent u in deze positie met name gericht op de doorontwikkeling van het beleidsveld en bent u sparringpartner van Afdelingshoofden, Directie en het College.
U bent bezig met strategie, sturing, beheersing, toezicht en verantwoording. Vanuit de PDCA-methodiek stuurt u op geformuleerde doelstellingen. Daarbinnen bent u concreet verantwoordelijk voor de (coördinatie van de) P&C cyclus, de managementrapportages, het proces- en risicomanagement, de regionale samenwerking en coördinatie van verbonden partijen. U bent verantwoordelijk voor advisering van bedrijfsprocessen, bestuursvoorstellen en specifieke financieel-economische vraagstukken. Dit gebeurt op het brede vakgebied van financiën en bedrijfsvoering. U signaleert kansen en aandachtspunten, begeleidt en bewaakt de uitvoering van plannen en processen en geeft actieve ondersteuning bij de totstandkoming van planning- en control documenten.
Daartoe beoordeelt en analyseert u gegevens uit de managementrapportages en begroting, voert onderzoeken uit, maakt (risico)analyses en evaluaties en bespreekt deze met uw interne klanten.
Bij de implementatie van verbeteringen speelt u een actieve rol. U bent op de hoogte van relevante interne en externe ontwikkelingen op het vakgebied en beoordeelt deze op bruikbaarheid voor Eijsden-Margraten.

Functie-eisen

U beschikt over een HBO+/WO werk- en denkniveau, een relevante afgeronde financiële opleiding en over meerjarige werkervaring binnen het vakgebied Control. Vanzelfsprekend kunt u uitstekend analyseren, plannen en organiseren. Daardoor weet u taken resultaatgericht en met zorg af te handelen. U bent daarbij vernieuwend en creatief in uw oplossingen, goed in staat om risico’s in te schatten en belangen af te wegen. U kunt goed schakelen tussen diverse niveaus in de organisatie en beschikt u over een goed gevoel voor verhoudingen in een politiek-bestuurlijke organisatie. De vele relaties, zowel intern als extern, vragen van u uitstekende communicatieve vaardigheden en een op integrale samenwerking gerichte houding.

Aanbod

Vanuit uw positie kunt u een wezenlijke bijdrage leveren aan het welslagen van de transitie naar een resultaatgerichte, wendbare en veerkrachtige organisatie en het realiseren van de ambities op het gebied van het beleidsveld fysiek.
Met het programma “Happy at work” zorgt de gemeente er samen met u voor dat u met plezier, bevlogenheid en overgave op een gezonde manier uw werk kunt doen. Het Talent- en Loopbaancentrum, waarin de gemeente met diverse partijen samenwerkt om de ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers te bevorderen, biedt u ruime mogelijkheden om uw kwaliteiten verder te ontwikkelen.
Vanzelfsprekend wordt u een aantrekkelijk en marktconform arbeidsvoorwaardenpakket geboden dat gebaseerd is op de Cao-gemeenten en daarnaast een aantal extra’s uit het eigen arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een aantal extra vrije dagen, zoals carnavalsmaandag en -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag 5 mei. Ook krijgt u alle ruimte om uw werkdag naar eigen inzicht in te delen.
Inschaling heeft plaatsgevonden volgens CAR UWO schaal 11 (maximaal € 5.169,-- bruto per maand). Het betreft een dienstverband voor 36 uur per week.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen, bereikbaar via telefoonnummer 043-3299955 of 06-29085279 of Désireé Alzer, bereikbaar via 043-3299955 of 06-12829386.
Een competentieanalyse, referentieonderzoek alsmede een ontwikkelassessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.