Beleidsadviseur P&O

Stichting LVO Sittard 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Stichting LVO is een organisatie met scholen voor het voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Iedere dag zijn er ruim 2600 collega’s bij LVO die er allen voor willen zorgen dat de leerlingen een geweldige onderwijstijd hebben. Een belangrijk onderdeel van LVO is het bestuursbureau (circa 120fte), dat functioneert als beleids- en servicebureau voor de scholen op expertisegebieden als onderwijs, P&O, financiën, huisvesting, ICT en communicatie. Ook ondersteunt en adviseert het bestuursbureau het college van bestuur.

Om het college van bestuur in staat te stellen haar ambities te realiseren, is het cruciaal dat zij wordt gefaciliteerd door professionele ondersteunende diensten, die zorgen voor een samenhangend geheel van beleidsontwikkeling, borging van kwaliteit, consistentie, efficiëntie, continuïteit en eenvoud. Een optimale balans tussen de behoeften van zowel de organisatie c.q. het college van bestuur als van alle aangesloten scholen is hier van belang.

Om die reden is er een proces van continue versterking van de organisatie en kwaliteit van de ondersteunende diensten ingezet. Hiermee is LVO nog beter in staat om de kwaliteit van het onderwijs bij alle aangesloten scholen te borgen en tevens efficiency voordelen te behalen.

De ambitie om het best mogelijke onderwijs voor de leerlingen aan te bieden vraagt om kwalitatief goed personeel. Niet alleen voor de klas, maar ook op het bestuursbureau. Daarom zijn wij namens LVO op zoek naar een;

Beleidsadviseur P&O (0.8/1 fte)
Verbindende P&O professional met een ondernemende aanpak

Functie-informatie

Als beleidsadviseur P&O maak je binnen het bestuursbureau samen met 4 andere collega’s deel uit van het team op het gebied van beleidsadvies. Je bent samen met jouw team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het P&O beleid in een organisatie die voortdurend in beweging is. Dit omvat een breed en wisselend spectrum aan P&O beleidsvraagstukken op gebieden als arbeidsvoorwaarden, verzuim, mobiliteit en herstructurering. Je draagt met jouw visie op het gebied van P&O op strategisch niveau bij aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie en medewerkers van LVO.

Door op een verbindende en constructieve wijze de contacten aan te halen binnen de verschillende scholen, het bestuursbureau en het college van bestuur, weet je de benodigde input te verzamelen om tot gedragen beleidsvoorstellen te komen. Het betrekken van de verschillende stakeholders draagt tevens bij aan het winnen van vertrouwen en verbinding te creëren tussen de verschillende onderdelen van de organisatie. Met jouw ondernemende en sterk communicatieve vaardigheden ga je het geformuleerde beleid presenteren en uitdragen binnen de gehele organisatie aan alle betrokken partijen.
Je bent de sparringpartner voor het college van bestuur en de P&O collega’s op het bestuursbueau binnen de verschillende scholen. In een prettige en informele sfeer wordt er binnen het team optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. Afhankelijk van de behoefte worden de aandachtsgebieden verdeeld op basis van competenties en interesses.

Jouw expertise ligt met name op het gebied van beloningsvraagstukken en arbeidsvoorwaarden. Omdat de aandachtsgebieden divers zijn, maakt dat je als beleidsadviseur breed ingezet kan worden en in de mogelijkheid bent om nieuwe onderwerpen eigen te maken.

Functie-eisen

De complexiteit, de dynamiek van de organisatie en de strategische impact zijn omvangrijk en dat vraagt om een stevige P&O professional. Je bent HBO/Academisch geschoold en weet de complexiteit van een veranderende organisatie met veel enthousiasme en energie tegemoet te treden. Om gevoel te hebben bij het (bestuurlijke) landschap binnen een scholen/publieke organisatie is ervaring in deze omgeving een pré.

Jij weet je standpunt op alle niveaus goed te onderbouwen en te verdedigen, geeft gevraagd en ongevraagd advies, staat boven de materie, kan de impact van strategische beslissingen overzien en weet op een creatieve wijze vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken te kijken. Tevens is bewustzijn ten aanzien van bestuurlijke verhoudingen, het weten te creëren van draagvlak door het maken van verbinding en het hebben van overtuigingskracht essentieel.

Aanbod

Stichting LVO biedt een goed arbeidsvoorwaardenpakket aan. De functie is ingedeeld in schaal 12 van de CAO VO (€3561-€5546). Een fulltime werkweek bestaat uit 40 uur en het daarbij behorende salaris is gebaseerd op 36,8 uur waarbij de overige 3,2 uur als ADV uren worden opgebouwd. Naast de vakantietoeslag van 8% is er een eindejaarsuitkering van 7,4%. De functie is ingericht voor 0.8 fte, een fulltime dienstverband behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Inlichtingen bij

Voor verdere informatie over stichting LVO: https://www.stichtinglvo.nl/. Ook kun je telefonisch contact opnemen met Wilbert Puts, Senior Consultant op 06-10582498 of met Milo Gordijn, Recruitment Consultant 06-82253832 van Equipe Professionals Only.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht