Deze vacature is vervuld.

Afdelingsleider Personeel & Organisatie Advies

MTB Regio Maastricht NV Academisch Maastricht 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

MTB is een maatschappelijke onderneming die mensen (werknemers) met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt in staat stelt zich te ontwikkelen en op basis van marktbehoeften toegevoegde waarde levert voor haar opdrachtgevers.
Het verrichten van arbeid vervult een cruciale rol in de mogelijkheden van mensen om onafhankelijk te kunnen zijn. MTB ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het vinden van werk. Dit gebeurt onder meer door mensen een leer- werktraject aan te bieden. Zodoende werkt iedereen zelf aan eigen kansen en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Iedereen krijgt bij MTB de kans zich verder te ontwikkelen. Sinds jaren bieden we met onze grote variatie aan bedrijven een passende leer- werkomgeving. Professionele begeleiding geeft de werknemer zicht op zijn persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

MBT heeft een stevige ambitie, gericht op continuïteit en toegevoegde waarde voor haar medewerkers, haar klanten en andere stakeholders. MTB bereikt haar doelen door met klanten, (keten)partners en overige belanghebbenden samen te werken op transparante en proactieve wijze.

Zonder een duurzame samenwerking en goede relaties met opdrachtgevers en ondernemers kan MTB haar taak niet vervullen. Zij bieden al hun relaties producten en diensten van hoge kwaliteit. Daarvoor zetten zij zowel de ervaren als nog te ontwikkelen medewerkers in. Klantgerichtheid staat centraal. MTB is een bedrijf als alle andere, maar met bijzondere mensen.
Op dit moment is MTB werkgever van om en nabij 1500 medewerkers. Van deze 1500 medewerkers zijn ongeveer 400 medewerkers gedetacheerd in een groepsdetachering of individuele detachering bij diverse externe bedrijven (o.a. schoonmaak, groenvoorziening, mailing services, businesspost Limburg, horeca, overheid).
Namens onze opdrachtgever MTB NV is Equipe Professionals Only op zoek naar een:

Afdelingsleider Personeel Organisatie Advies
Resultaatgerichte, daadkrachtige en stevige manager met specialisatie Nederlands arbeidsrecht
en met een eigentijdse visie op HRM

Functie-informatie

MTB heeft, onder andere ingegeven door de invoering van de Participatiewet, de afgelopen jaren veel veranderingen ondergaan, welke logischerwijs ook van invloed zijn geweest op de
afdeling Personeel Organisatie (P&O).
Zoals beschreven heeft MTB een stevige ambitie waaraan de afdelingsleider Personeel Organisatie Advies een belangrijke bijdrage gaat leveren. U geeft advies op het terrein van beleidsadvies, instrumentontwikkeling en beleidsimplementatie en vertaalt deze naar concreet instrumentarium en/of regelingen. Een belangrijke onderdeel is het behandelen van arbeid juridische vraagstukken en het bieden van ondersteuning bij complexe personeelsdossiers.


Vanuit uw kennis en expertise adviseert u daarom met regelmaat het MT op strategisch niveau op het terrein van. rechtspositie en arbeidsrecht, organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en CAO.

De afdeling P&O is een belangrijke schakel in de ondersteuning en de implementatie van de voorgenomen ambitie en bestaat uit 4 teams en heeft in totaal 27 medewerkers. Als afdelingsleider Personeel Organisatie Advies geeft u leiding aan het team Personeel Organisatie Advies bestaande uit vijf personeelsadviseurs en twee consulenten Detachering in totaal een 7-tal enthousiaste en vakbekwame professionals. U rapporteert hierbij rechtstreeks aan de Manager P&O.

U loopt voorop in het coachen en ontwikkelen van uw team. U initieert, participeert en geeft leiding aan projecten op het gebied van P&O zodat deze ingebed kunnen worden in de organisatie.
U schakelt makkelijk tussen diverse niveaus zowel in- als extern. U draagt zorg voor de opzet en de realisatie van het jaarplan en bent verantwoordelijke voor de toepassing van het personeels- en kwaliteits-, arbo- en milieubeleid.

Functie-eisen

U heeft een WO werk- en denkniveau en een stevige, coachend leidinggevende ervaring. Naast de inhoudelijke HR-expertise is een achtergrond in Nederlands recht, specialisatie arbeidsrecht een vereiste. Op basis van de visie, missie en strategie van MTB de consequenties daarvan inschatten en vertalen naar het gebied van Personeel en Organisatie. U kunt de verbinding maken tussen de medewerkers van uw afdeling en samen met hen keuzes maken voor de toekomst en weet deze te implementeren.

Als Afdelingshoofd Personeel Organisatie Advies heeft u affiniteit met de doelgroep, bent u sterk markt- en maatschappelijk gericht en bewust van de omgeving waarin er wordt geopereerd en ondernomen. U realiseert de juiste balans tussen effectiviteit en kwaliteit en weet medewerkers te enthousiasmeren nieuwe paden te betreden en verantwoordelijkheid/eigenaarschap te nemen. Daarbij heeft u concrete ervaring met het ontwikkelen van beleid, het doorvoeren van veranderingen en het optimaliseren van werkprocessen, rapportagestromen en procedures en bent bekend met complexe en langdurige arbeid juridische dossiers. Tot slot bent u een stevig leider met een zekere mate van onafhankelijkheid die zowel gevraagd als ongevraagd durft te reflecteren.

Aanbod

MTB NV is een organisatie in beweging waar wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en opleiding van medewerkers. In de rol van Afdelingsleider Personeel Organisatie Advies krijgt u alle ruimte om initiatief te nemen, te bouwen en zaken neer te zetten in deze mensgerichte organisatie. Daarbij kunt u rekenen op een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Joyce Coensen (Senior Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31627001356 of via Luc Theunissen (Directeur, Senior Consultant) via +31629085279