Deze vacature is vervuld.

Afdelingshoofd a.i. Stedelijke ontwikkeling en Plannen & Projecten

Gemeente Roermond Academisch Midden Limburg 40 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten ontwikkelen beleid op ruimtelijk gebied, waarbij gedacht moet worden aan structuurvisies voor stedelijke ontwikkeling, beleid op het gebied van economie, mobiliteit, recreatie &, toerisme, wonen, natuur landschap, monumentenzorg archeologie en stedenbouw.
Daarnaast zijn ze belast met het begeleiden van stadsontwikkelingsprojecten, al dan niet in samenwerking met marktpartijen (samenwerkings- en realiseringsovereenkomsten). Ook het opstellen van bestemmingsplannen is een taak van de afdelingen. Verder vindt advisering plaats ten behoeve van ruimtelijke projecten, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, waartoe ook de advisering (en beleidsontwikkeling) met betrekking bodem, geluid en externe veiligheid behoort. Circa 50 medewerkers. Aansturing via een tweetal teamleiders. Grote flexibele schil.

Functie-informatie

Uw opdracht wordt enerzijds de 'ongoing business' te laten draaien door het goed managen van people budget en anderzijds vorm te geven aan verbetertrajecten en het realiseren van een 'jump start' van een organisatiebreed ontwikkeltraject.

Functie-eisen

Het interim afdelingshoofd is een verbindend leider. Zij/hij is bestuurlijk sensitief en weet medewerkers te inspireren, te motiveren en richting te geven. Zij/hij draagt zorg voor de borging van de continuïteit van de werkzaamheden, alsmede de borging van de ingezette koers (verdere professionaliseringsslag binnen de afdelingen). Hij draagt zorg voor een nauwe samenwerking met de teamleiders.
Hij beschikt over ruime ervaring binnen het Ruimtelijk Domein.

Aanbod

Het betreft een interim opdracht voor 32 uur per week van half juli tot 1 januari 2020 (met optie tot verlenging tot maart 2020).
Uw bijdrage is van cruciaal belang voor de doorontwikkeling van de organisatie.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen (Directeur/Senior Consultant) bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of 06-29085279 of Désirée Alzer (Senior Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of 06-12829386.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht