Deze vacature is vervuld.

Afdelingshoofd Sociale Zaken a.i.

Gemeente Roermond Academisch Roermond 40 uur Procedure succesvol ingevuld

Opdrachtgever

De afdeling Sociale Zaken helpt burgers die dit nodig hebben op weg, om hun deelname te vergroten aan de maatschappij, op een wijze die past bij hun levensfase.
Uitgangspunt is de zelfredzaamheid te vergroten. Dit doen wij door samen met die burger op zoek te gaan, naar wat hij nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.
Kernwoorden voor onze benadering zijn: respect, samen (met de burger en collega’s), creatief en maatwerk.
De afdeling geeft uitvoering van de volgende wetten, voorzieningen en regelingen: inkomen, WMO-voorziening, reïntegratie, inburgering, educatie, cliëntenparticipatie, schuldhulpverlening. Binnen het werkveld vindt een verschuiving plaats naar een meer integrale afweging van de klantvraag en focus op integrale samenwerking.
De afdeling heeft ongeveer 135 fte onderverdeeld in 5 teams. Deze teams worden aangestuurd door Teamleiders.

Functie-informatie

Het afdelingshoofd geeft leiding en ‘bouwt’ daarnaast verder aan de afdeling. Hij/zij is bestuurlijk sensitief en weet medewerkers te inspireren, te motiveren en richting te geven. Als Afdelingshoofd bent u verantwoordelijk voor de (verdere) professionalisering van sociale zaken en een efficiënte en integrale ondersteuning van burgers bij de uittvoering van de sociale weten, voorzieningen en regelingen.
Ook bent u verantwoordelijk voor het operationaliseren van de afdeling Sociale zaken en draagt daarmee zorg voor de verdere inrichting, (door)ontwikkeling en innovatie van de afdeling;
Tevens bent u eindverantwoordelijk voor het realiseren van de afdelingsdoelstellingen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de organisatieontwikkeling in het algemeen en aan de verbetering van de kwaliteit van proces en resultaat;
U geeft leiding aan de professionals binnen de afdeling en is een inspirerend klankbord en voorbeeld voor de medewerkers van de afdeling;
Ook onderhoudt u pro actief interne en externe contacten en initieert en bevordert interne en externe samenwerking;
U bent integraal verantwoordelijk voor het personeelsmanagement en middelenbeheer binnen de afdeling overeenkomstig vastgesteld beleid.

Functie-eisen

U bent een ervaren verandermanager binnen het publieke domein. U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in de aansturing van een (middelgrote) afdeling. U heeft een heldere visie op het gebied van sociale zaken en de rol/positie van de gemeente daarbinnen, grote samenwerkingsbereidheid,
doortastendheid, onafhankelijkheid en een goede politieke ‘antenne’, het vermogen anderen te sturen, te motiveren, te coachen en te overtuigen behoort tevens tot uw bagage.
De volgende competenties zijn bij u meer dan goed ontwikkeld: verantwoordelijkheid nemen en visie.
Verder beschikt over coachingsvaardigheden, bent omgevingsbewust en resultaatgericht.

Aanbod

Interim-opdracht voor een de duur van 6 maanden bij een gemeente in transitie. Minimaal 32 uur per week. Tarief in overleg.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Désirée Alzer (Managing consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of 06-12829386. Kijk voor meer informatie over Désirée Alzer op
http://.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht