Deze vacature is vervuld.

Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte

Gemeente Roermond Academisch Roermond 40 uur Succesvol ingevuld

Opdrachtgever

Gemeente Roermond is een ambitieuze en bruisende gemeente. Met bijna 10 miljoen bezoekers per jaar is alleen de hoofdstad méér bezocht dan Roermond. Roermond biedt tegelijkertijd een aangename woonomgeving aan haar inwoners, voorzieningen zijn op orde en men heeft een stevige positie als centrumstad. De lokale economie draait op volle toeren en men is erin geslaagd de sociale transities goed te laten landen in de stad. Zowel het bestuur als de organisatie heeft nog veel uitdagingen. Zo wil men de economische basis onder de stad versterken, het woningaanbod beter laten aansluiten op de vraag, de stad duurzamer maken en men staat voor flinke (ook financiële) opgaven in het sociaal domein.
Tegelijkertijd is Roermond volop bezig om beter aan te sluiten op de veranderingen in de samenleving. Men wil ruimte geven aan initiatieven in de stad. Inwoners, bedrijven en organisaties meer betrekken bij het beleid dat men maakt en uitvoert . “Roermond maken we samen”: dat is niet voor niets de alleszeggende titel van het Coalitieakkoord 2018-2022

Functie-informatie

De opdracht voor het afdelingshoofd BOR a.i. is samen met de collega afdelingshoofden en de directie de politiek-bestuurlijke ambities en de ambtelijke organisatie te verbinden op een dusdanige wijze dat ambities gerealiseerd kunnen worden en medewerkers optimaal tot bloei kunnen komen. Dit door het bevorderen van integrale samenwerking, het (individueel) coachen van twee teammanagers en medewerkers, heldere kaders te stellen, aan te spreken op gedrag en onderlinge samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast dienen ook de verwachtingen van het college gemanaged te worden aangaande haalbaarheid van ambities en termijnen waarin deze zouden moeten worden uitgevoerd.

Functie-eisen

Het interim afdelingshoofd is een verbindend leider. Zij/hij is bestuurlijk sensitief en weet medewerkers te inspireren, te motiveren en richting te geven. Zij/hij draagt zorg voor de borging van de continuïteit van de werkzaamheden, alsmede de borging van de ingezette koers (verdere professionaliseringsslag binnen de afdelingen). Hij draagt zorg voor een nauwe samenwerking met de teamleiders.
Hij beschikt over ruime ervaring binnen het Ruimtelijk Domein en bij voorkeur binnen BOR.

Aanbod

Het betreft een interim opdracht voor 32 uur per week van half juli tot 1 januari 2020 (met optie tot verlenging tot maart 2020).
Uw bijdrage is van cruciaal belang voor de doorontwikkeling van de organisatie.

Inlichtingen bij

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Luc Theunissen (Directeur/Senior Consultant) bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of 06-29085279 of Désirée Alzer (Senior Consultant), bereikbaar via telefoonnummer +31433299955 of 06-12829386.

Bekijk meer vacatures

vacature overzicht